Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: PODINSPEKTORA W SAMODZIELNYM REFERACIE PROJEKTÓW UNIJNYCH I ZARZĄDZANIA MOBILNOŚCIĄ ZDiZ w GDYNI.

Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: PODINSPEKTORA W SAMODZIELNYM REFERACIE PROJEKTÓW UNIJNYCH I ZARZĄDZANIA MOBILNOŚCIĄ ZDiZ w GDYNI.
Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, informuje o zakonczonym wyborze na stanowisko PODINSPEKTORA W SAMODZIELNYM REFERACIE PROJEKTOW UNIJNYCH I ZARZĄDZANIA MOBILNOŚCIĄ ZDiZ w GDYNI.
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia
 
Wynik naboru:
 
Agata LEWANDOWSKA  - zamieszkala w Gdyni
 
Zastosowane metody i techniki naboru:
- WSTĘPNA WERYFIKACJA NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW,
- ROZMOWA KWALIFIKACYJNA ORAZ TEST Z JĘZYKA ANGIELSKIGO (TŁUMACZENIE).

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą merytoryczną.
Poprawnie rozwiązały test tłumacząc  tekst z języka polskiego na język angielski oraz wykazała się znajomością zagadnień występujących w referacie.
Posiadają bardzo dużą motywację do pracy oraz chęć uczestniczenia w działalności
Samodzielnego Referatu Projektów Unijnych i Zarządzania Mobilnością.
Na tym zakończono pracę Komisji Konkursowej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Roman Witowski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 21.12.2017
Data udostępnienia informacji: 22.12.2017