Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: PODINSPEKTORA / INSPEKTORA W SAMODZIELNYM REFERACIE INFRASTRUKTURY Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni

Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: PODINSPEKTORA / INSPEKTORA  W SAMODZIELNYM REFERACIE INFRASTRUKTURY  Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni
ul. 10 Lutego 24, 81 - 364 Gdynia


1)    Rosita GOŁEMBIEWSKA       zamieszkała w Gdyni

Zastosowane metody i techniki naboru        
- ROZMOWA KWALIFIKACYJNA,



Uzasadnienie dokonanego wyboru

Kandydatka podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą merytoryczną. Posiada bardzo dużą motywację do pracy oraz chęć uczestniczenia w działalności Samodzielnego Referatu Infrastruktury Zarządu Dróg i Zieleni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Roman Witowski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Ostatnio zmodyfikował: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 29.12.2016
Data udostępnienia informacji: 29.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.12.2016 14:54 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos
29.12.2016 14:53 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos
29.12.2016 14:53 Dodanie informacji Elektra Rosopoulos
29.12.2016 14:52 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos
29.12.2016 14:52 Dodanie informacji Elektra Rosopoulos
29.12.2016 14:51 Dodanie informacji Elektra Rosopoulos