Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: PODINSPEKTORA / INSPEKTORA w SAMODZIELNYM REFERACIE INFRASTRUKTURY w ZDiZ w GDYNI

Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: PODINSPEKTORA / INSPEKTORA w SAMODZIELNYM REFERACIE INFRASTRUKTURY w ZDiZ w GDYNI
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni ul. 10 Lutego 24

Wynik naboru:

- Aleksandra POPOWICZ  - zamieszkała w Gdańsku

  Zastosowane metody i techniki naboru    
   

- ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Uzasadnienie dokonanego wyboru Kandydatka udokumentowała wymagane wykształcenie wyższe, ukończyła studia na Politechnice Gdańskiej uzyskując ocenę bardzo dobrą oraz tytuł mgr inż. w specjalności inżynieria sanitarna. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą specjalistyczną      w wymaganym zakresie. Kandydatka jest osobą komunikatywną i posiada dużą motywację do pracy na powyższym stanowisku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Roman Witowski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Ostatnio zmodyfikował: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 30.03.2016
Data udostępnienia informacji: 31.03.2016
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.03.2016 14:54 Dodanie informacji Elektra Rosopoulos