Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: INSPEKTORA/SPECJALISTĘ w Zespole ds Komunikacji Rowerowej ZDiZ W GDYNI

Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: INSPEKTORA/SPECJALISTĘ w Zespole ds Komunikacji Rowerowej  ZDiZ W GDYNI
Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko: INSPEKTORA/SPECJALISTĘ w Zespole ds Komunikacji Rowerowej  ZDiZ W GDYNI
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia.
 
Wynik naboru:
Piotr SZYMCZAK -   zamieszkały w Gdyni
 
Zastosowane metody i techniki naboru:
     
- WSTĘPNA WERYFIKACJA NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW ORAZ ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydat udokumentował wymagane wykształcenie oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wysokimi umiejętnościami interpersonalnymi. W trakcie studiów na Uniwersytecie Warmińsko–Mazurskim w Olsztynie, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej nabył wymaganą wiedzę na stanowisku inspektora w Samodzielnym Zespole ds. Komunikacji Rowerowej. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań na w/w stanowisku.
Kandydat jest osobą komunikatywną i wykazał się wiedzą merytoryczną.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Roman Witowski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 08.06.2018
Data udostępnienia informacji: 08.06.2018