Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: INSPEKTORA. PODINSPEKTORA DZIAŁU UZGODNIEŃ Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni

Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: INSPEKTORA. PODINSPEKTORA  DZIAŁU UZGODNIEŃ Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni
ul. 10 Lutego 24, 81 - 364 Gdynia


1)    Kornel OSOWICKI   zamieszkały w GdyniZastosowane metody i techniki naboru   
     
- WSTĘPNA WERYFIKACJA NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW
- ROZMOWA KWALIFIKACYJNA,Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pan Kornel Osowicki   ukończył  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa,  na kierunku gospodarka przestrzenna z wynikiem dobrym i uzyskał stopień inżyniera. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wiedzą merytoryczną oraz znajomością zagadnień występujących w  Dziale Uzgodnień ZDiZ. Posiada bardzo dużą motywację do pracy oraz chęć uczestniczenia w działalności ZDiZ. Na tym zakończono prace Komisji Konkursowej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Roman Witowski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Ostatnio zmodyfikował: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 09.02.2017
Data udostępnienia informacji: 09.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 09.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.02.2017 14:04 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos
09.02.2017 14:03 Dodanie informacji Elektra Rosopoulos