Nabór na stanowisko pomoc nauczyciela w wymiarze 3/4 etatu

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Gdyni ogłasza nabór na stanowisko: pomoc nauczyciela w wymiarze 3/4 etatu. Praca od dnia  01 09 2017r. Mile widziane doświadczenie w pracy z młodzieżą i minimum średnie wykształcenie.
Wymagane dokumenty:
1. CV i list motywacyjny.
2. Oświadczenie kandydata o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych.
3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2016r. poz. 195, 677).

Oferty należy składać w terminie do 21 08 2017r. osobiście w sekretariacie SOSW1 ul. płk.St.Dąbka 277 Gdynia; e-mailowo: sosw1@sosw1.eu lub listownie.
Więcej informacji pod nr telefonu: 58/625-48-55.
Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie rozmów kwalifikacyjnych oraz wynikach naboru kandydaci będą powiadamiani telefonicznie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Spica
Wprowadził informację: Joanna Żak-Tyburska
Data wytworzenia informacji: 01.08.2017
Data udostępnienia informacji: 01.08.2017