Nabór na stanowisko: Starszy referent ds. windykacji

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
 ul. Zakręt do Oksywia 10

poszukuje kandydatów na stanowisko

STARSZY REFERENT DS. WINDYKACJI

1.      Wymiar czasu pracy: 1 etat
2.      Główne obowiązki:
- kompletowanie dokumentów windykacyjnych;
- obsługa programu komputerowego dedykowanego windykacji;
- administrowanie sprzętem do kontroli biletów;
- obsługa pasażerów odwołujących się od nałożonych opłat dodatkowych.
3.      Wykształcenie: wyższe lub średnie.
4.      Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie,
- znajomość taryfy za usługi gdyńskiej komunikacji miejskiej,
- praktyczna znajomość języka angielskiego,
- prawo jazdy kategorii B,
- obsługa komputera,
- praktyczne umiejętności ułatwiające pracę z systemem bazodanowym opartym
o silnik FirebirdSQL,
- wysoka kultura osobista,
- umiejętność pracy w zespole,
- terminowość i dokładność,
- nieposzlakowana opinia.
5.      Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji,
- życiorys i list motywacyjny.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 24.03.2017 r. pod adresem:

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
ul. Zakręt do Oksywia 10
81-244 Gdynia

z dopiskiem: „Oferta pracy – STARSZY REFERENT DS. WINDYKACJI”
Aplikacje, które wpłyną do ZKM w Gdyni po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kontroli Biletów i Windykacji pod numerem telefonu:

58 623-33-12 wew. 03

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegną zniszczeniu”.

W przypadku zatrudnienia konieczne jest dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Olgierd Wyszomirski
Wprowadził informację: Janusz Wensierski
Ostatnio zmodyfikował: Janusz Wensierski
Data wytworzenia informacji: 10.03.2017
Data udostępnienia informacji: 10.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.03.2017 09:59 Aktualizacja treści Janusz Wensierski