Nabór na stanowisko: Starszy Referent ds. Sprzedaży

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, ul. Zakręt do Oksywia 10
poszukuje kandydatów na stanowisko
STARSZY REFERENT DS. SPRZEDAŻY

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
2. Główne obowiązki:
- weryfikacja wymaganych dokumentów, wydawanie, ewidencja i rozliczanie kart Gdynia Rodzinna Plus,
· rozliczanie sprzedaży biletów ZKM i metropolitalnych prowadzonej przez kasy własne ZKM i kontrahentów zewnętrznych,
· udzielanie informacji o kartach Gdynia Rodzinna Plus, taryfie ZKM w Gdyni
i biletach metropolitalnych.
3. Wykształcenie: wyższe lub średnie i co najmniej 2 lata stażu pracy.
4. Wymagania konieczne:
· obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego UE, bądź innych państw, z którymi na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
· znajomość przepisów dotyczących karty Gdynia Rodzinna Plus, oraz taryfowych i gdyńskiego systemu komunikacyjnego,
· obsługa komputera,
· wysoka kultura osobista,
· umiejętność pracy w zespole,
· terminowość i dokładność,
· nieposzlakowana opinia.
5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
· kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
· oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
· oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego UE, bądź innych państw, z którymi na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i korzystaniu z pełni praw publicznych,
· oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
· życiorys i list motywacyjny.
Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 13.12.2016 r. pod adresem:
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
ul. Zakręt do Oksywia 10
81-244 Gdynia
z dopiskiem: „Oferta pracy – STARSZY REFERENT DS. SPRZEDAŻY”
Aplikacje, które wpłyną do ZKM w Gdyni po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Sprzedaży pod numerem telefonu:
58 623-33-12 wew. 15
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – ‘Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji, zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuję do
wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegną
zniszczeniu”.
W przypadku zatrudnienia konieczne jest dostarczenie „ Zapytania o udzielenie informacji o
osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Olgierd Wyszomirski
Wprowadził informację: Janusz Wensierski
Ostatnio zmodyfikował: Janusz Wensierski
Data wytworzenia informacji: 25.11.2016
Data udostępnienia informacji: 28.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.11.2016 11:42 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
28.11.2016 11:35 Dodanie informacji Janusz Wensierski