Nabór na stanowisko: Starszy referent ds. sprzedaży

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, ul. Zakręt do Oksywia 10

poszukuje kandydatów na stanowisko

STARSZY REFERENT DS. SPRZEDAŻY

 

1.     Wymiar czasu pracy: 1 etat.

2.     Główne obowiązki:

·         rozliczanie sprzedaży biletów ZKM i metropolitalnych prowadzonej przez kasy własne ZKM
i kontrahentów zewnętrznych,

·         ustalanie harmonogramu czasu pracy pracowników kas,

·         udzielanie informacji o taryfie ZKM w Gdyni i biletach metropolitalnych.

3.     Wykształcenie: wyższe lub średnie i co najmniej 2 lata stażu pracy.

4.     Wymagania konieczne:

·         obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego UE, bądź innych państw, z którymi na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

·         znajomość przepisów taryfowych i gdyńskiego systemu komunikacyjnego,

·         obsługa komputera,

·         wysoka kultura osobista,

·         umiejętność pracy w zespole,

·         terminowość i dokładność,

·         nieposzlakowana opinia.

5.     Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

·         oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwa skarbowe,

·         oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego UE, bądź innych państw, z którymi na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i korzystaniu z pełni praw publicznych,

·         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

·         życiorys i list motywacyjny.

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 19.08.2016 r. pod adresem:

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni

ul. Zakręt do Oksywia 10

81-244 Gdynia

 

z dopiskiem: „Oferta pracy – STARSZY REFERENT DS. SPRZEDAŻY”

 

Aplikacje, które wpłyną do ZKM w Gdyni po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Sprzedaży pod numerem telefonu: 58 623-33-12 wew. 15

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – ‘Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegną zniszczeniu”.

 

W przypadku zatrudnienia konieczne jest dostarczenie „ Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Olgierd Wyszomirski
Wprowadził informację: Janusz Wensierski
Ostatnio zmodyfikował: Janusz Wensierski
Data wytworzenia informacji: 05.08.2016
Data udostępnienia informacji: 05.08.2016
Ostatnia aktualizacja: 08.08.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.08.2016 09:25 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
08.08.2016 09:24 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
06.08.2016 01:35 Dodanie informacji Janusz Wensierski