Nabór na stanowisko: Starszy referent ds. osobowych

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
ul. Zakręt do Oksywia 10
poszukuje kandydatów na stanowisko
STARSZY REFERENT DS. OSOBOWYCH
 
1. Wymiar czasu pracy:1 etat
2. Główne obowiązki:
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników,
 • prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zatrudnienia,
 • prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami pieniężnymi z ubezpieczenia społecznego,
 • pomoc przy sporządzaniu list wypłat wynagrodzeń i przelewów na konta osobiste pracowników
 • bieżąca obsługa programu komputerowego Enova,  EGERIA,  i PŁATNIK, 

3. Wykształcenie/staż: wyższe(bez stażu pracy) lub średnie i 2 lata stażu pracy

4. Wymagania konieczne:
 • obywatelstwo polskie,
 • obsługa komputera,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • terminowość i dokładność,
 • nieposzlakowana opinia.
5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne, przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny.
Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 26 czerwca 2017 r. pod adresem:
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Ul. Zakręt do Oksywia 10
81-244 Gdynia
 
Z dopiskiem: „Oferta pracy- STARSZY REFERENT DS. OSOBOWYCH”
Aplikacje, które wpłyną do ZKM w Gdyni po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani  zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Olgierd Wyszomirski
Wprowadził informację: Janusz Wensierski
Ostatnio zmodyfikował: Janusz Wensierski
Data wytworzenia informacji: 08.06.2017
Data udostępnienia informacji: 09.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.07.2017 11:37 Aktualizacja treści Janusz Wensierski