Nabór na stanowisko: Starszy referent ds. księgowych

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
ul. Zakręt do Oksywia 10
poszukuje kandydatów na stanowisko
STARSZY REFERENT DS. KSIĘGOWYCH
 
1. Wymiar czasu pracy:1 etat
2. Główne obowiązki:
- bieżąca obsługa programu komputerowego i  EGERIA, Enova i PŁATNIK, 
- wprowadzanie dokumentów księgowych do systemu EGERIA i ich weryfikacja,
- uzgadnianie ewidencji analitycznej kont rozrachunkowych,
- dekretacja i ewidencja dokumentów kosztowych oraz wyciągów bankowych,
- przygotowywanie przelewów,
- prowadzenie rozliczeń podatku VAT i sporządzanie deklaracji cząstkowych VAT 7,
- przygotowywanie sprawozdań budżetowych.
3. Wykształcenie/staż: ekonomiczne wyższe(bez stażu pracy) lub średnie i 2 lata stażu pracy
4. Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie,
- obsługa komputera,
- wysoka kultura osobista,
- umiejętność pracy w zespole,
- terminowość i dokładność,
- nieposzlakowana opinia.
5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne, przestępstwa skarbowe,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys i list motywacyjny.
 
Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 31 maja 2017 r. pod adresem:
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Ul. Zakręt do Oksywia 10
81-244 Gdynia
 
Z dopiskiem: „Oferta pracy- STARSZY REFERENT DS. KSIĘGOWYCH”
Aplikacje, które wpłyną do ZKM w Gdyni po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani  zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Olgierd Wyszomirski
Wprowadził informację: Janusz Wensierski
Ostatnio zmodyfikował: Janusz Wensierski
Data wytworzenia informacji: 19.05.2017
Data udostępnienia informacji: 19.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.07.2017 11:38 Aktualizacja treści Janusz Wensierski