Nabór na stanowisko: Referent ds. Nadzoru i Regulacji Ruchu

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, 
ul. Zakręt do Oksywia 10

poszukuje kandydatów na stanowisko

REFERENT DS. NADZORU I REGULACJI RUCHU

 

1.     Wymiar czasu pracy: 1 etat.

2.     Główne obowiązki:
- kontrolowanie funkcjonowania komunikacji miejskiej w szczególności w zakresie 
  regularności, punktualności, oznakowania i stanu eksploatacyjnego pojazdów,
- pomoc przy regulacji ruchu podczas imprez masowych oraz okresowych zmian 
  organizacji ruchu,
- przygotowywanie materiałów i udział w postępowaniach związanych z zamówieniami 
  publicznymi prowadzonymi w Wydziale Nadzoru i Regulacji Ruchu.

3.     Wykształcenie: średnie

4.     Wymagania konieczne:

·    obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego UE, bądź innych państw, 
z którymi na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa  
wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej,

·     znajomość gdyńskiego systemu komunikacyjnego,

·     obsługa komputera,

·     wysoka kultura osobista,

·     umiejętność pracy w zespole,

·     dyspozycyjność,

·     nieposzlakowana opinia,

-     prawo jazdy kat. B.

5.     Wymagania dodatkowe:

      -     uprawnienie do kierowania ruchem drogowym.

6.     Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·     kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualny staż pracy,

·     oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwa skarbowe,

·    oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa   
państwa członkowskiego UE, bądź innych państw, z którymi na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i korzystaniu z pełni praw publicznych,

·     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

·     CV i list motywacyjny.

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 21.09.2016 r. pod adresem:

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni

ul. Zakręt do Oksywia 10

81-244 Gdynia

 z dopiskiem: „Oferta pracy – REFERENT DS. NADZORU I REGULACJI RUCHU”

 

Aplikacje, które wpłyną do ZKM w Gdyni po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale WNiRR pod numerem telefonu: 
58 623-33-12 wew. 404

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – ‘Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegną zniszczeniu”.

 

W przypadku zatrudnienia konieczne jest dostarczenie „ Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Olgierd Wyszomirski
Wprowadził informację: Janusz Wensierski
Ostatnio zmodyfikował: Janusz Wensierski
Data wytworzenia informacji: 06.09.2016
Data udostępnienia informacji: 06.09.2016
Ostatnia aktualizacja: 06.09.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.09.2016 14:06 Dodanie informacji Janusz Wensierski