Nabór na stanowisko: Referent ds. informatycznych

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
ul. Zakręt do Oksywia 10

poszukuje kandydatów na stanowisko
REFERENT DS. INFORMATYCZNYCH

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat 

2. Główne obowiązki: 

- zarządzanie systemem informatycznym, w szczególności sprzętem i oprogramowaniem,

- nadzór informatyczny nad funkcjonowaniem systemów: biletu elektronicznego i zarządzania ruchem pojazdów TRISTAR,

- bieżące wsparcie użytkowników.

3. Wykształcenie: informatyczne średnie lub wyższe

4. Wymagania konieczne:

- obywatelstwo polskie,

- umiejętność zarządzania zwirtualizowanymi i fizycznymi systemami operacyjnymi z rodziny Windows i Linux w środowisku domenowym,

- umiejętność obsługi urządzeń i zagadnień sieciowych, w szczególności urządzeń MikroTik i Cisco,

- praktyczna znajomość języka angielskiego,

- wysoka kultura osobista,

- terminowość i dokładność,

- nieposzlakowana opinia.

5.  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwa skarbowe,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- CV i list motywacyjny.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 03.03.2017 r. pod adresem:

Zarząd Komunikacji Miejskiej
ul. Zakręt do Oksywia 10
81-244 Gdynia

z dopiskiem „Oferta pracy – REFERENT DS. INFORMATYCZNYCH”

Aplikacje, które wpłyną do ZKM w Gdyni po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (058) 623-33-12 

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku nie wykorzystania w procesie rekrutacji ulegną zniszczeniu”

W przypadku zatrudnienia konieczne jest dostarczenie „ Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy rejestr Karny”


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Olgierd Wyszomirski
Wprowadził informację: Janusz Wensierski
Ostatnio zmodyfikował: Janusz Wensierski
Data wytworzenia informacji: 17.02.2017
Data udostępnienia informacji: 17.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.02.2017 12:00 Dodanie informacji Janusz Wensierski