Nabór na stanowisko: Referent ds. Informatycznych

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni

ul. Zakręt do Oksywia 10

poszukuje kandydatów na stanowisko 

REFERENT DS. INFORMATYCZNYCH

 

 

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat 

2. Główne obowiązki: 

- zarządzanie systemem informatycznym, w szczególności sprzętem i oprogramowaniem,

- nadzór informatyczny nad funkcjonowaniem systemów: biletu elektronicznego i zarządzania  

   ruchem pojazdów TRISTAR,

- bieżące wsparcie użytkowników.

3. Wykształcenie: średnie  informatyczne 

4. Wymagania konieczne:

- obywatelstwo polskie,

- umiejętność zarządzania zwirtualizowanymi i fizycznymi systemami operacyjnymi 

  z rodziny Windows i Linux w środowisku domenowym,

- umiejętność obsługi urządzeń i zagadnień sieciowych, w szczególności urządzeń MikroTik i Cisco,

- praktyczna znajomość języka angielskiego,

- wysoka kultura osobista,

- terminowość i dokładność,

- nieposzlakowana opinia.

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwa skarbowe,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- CV i list motywacyjny.

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 29.03.2016 r. pod adresem:

Zarząd Komunikacji Miejskiej

ul. Zakręt do Oksywia 10

81-244 Gdynia

 

z dopiskiem „Oferta pracy – REFERENT DS. INFORMATYCZNYCH”

 

Aplikacje, które wpłyną do ZKM w Gdyni po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 58 623 33 12 

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku nie wykorzystania w procesie rekrutacji ulegną zniszczeniu”

 

W przypadku zatrudnienia konieczne jest dostarczenie „ Zapytania o udzielenie informacji 

o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy rejestr Karny”


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Olgierd Wyszomirski
Wprowadził informację: Janusz Wensierski
Ostatnio zmodyfikował: Janusz Wensierski
Data wytworzenia informacji: 14.03.2016
Data udostępnienia informacji: 14.03.2016
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.03.2016 08:42 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
14.03.2016 08:42 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
14.03.2016 08:42 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
14.03.2016 08:41 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
14.03.2016 08:38 Dodanie informacji Janusz Wensierski