Informacja o wyniku naboru na stanowisko: Główny Księgowy

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni informuje, ze w wyniku zakończenia procedury naboru na ww stanowisko została wybrana Pani Elżbieta Cieślicka zamieszkała w Gdyni.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Elżbieta Cieślicka spełnia wszystkie wymagania niezbędne do pełnienia funkcji Głównego Księgowego w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Posiada odpowiednie wykształcenie 
i kwalifikacje zawodowe, w tym znajomość przepisów Ustawy o finansach publicznych i Ustawy 
o rachunkowości oraz rozp. dot. rachunkowości budżetowej, przepisów o samorządzie gminnym 
i pracownikach samorządowych, a także umiejętność obsługi systemów EGERIA, SYMFONIA, OPTIMA.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Olgierd Wyszomirski
Wprowadził informację: Janusz Wensierski
Ostatnio zmodyfikował: Janusz Wensierski
Data wytworzenia informacji: 03.03.2016
Data udostępnienia informacji: 03.03.2016
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.03.2016 08:48 Dodanie informacji Janusz Wensierski