Informacja o rozstrzygnięciu specjalisty ds.kadr

1.      NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:
 
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY  W GDYNI ul. Grabowo 2
 
            Uprzejmie informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko  Specjalisty ds. kadr w Młodzieżowym Domu Kultury w Gdyni została wybrana.
 
2.      IMIĘ I NAZWISKO  WYBRANEGO KANDYDATA ORAZ ADRES ZAMIESZKANIA
 
Pani Ryszarda Judziak -Brzozowa                                                
zamieszkały  w Olsztynie
 
 
3.      UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU .
 
Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej dokonano wyboru specjalisty ds.
 
 kadr Pani Ryszardy Judziak -  Brzozowa,  która spełniła wymagania niezbędne
 
 i spełnia  oczekiwania stawiane pracownikowi na stanowisku specjalisty ds. kadr.
 
Kandydatka posiada doświadczenie  w prowadzeniu działu kadr w jednostce budżetowej.
 
 Jest osobą komunikatywną, otwartą  i z pracą w MDK wiąże dłuższe plany. Podczas
 
rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się  dobrą znajomością przepisów, wiedzą
 
oraz została oceniona najwyżej.  Rekrutację przeprowadzono na podstawie wykształcenia
 
i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę
 
kwalifikacyjną.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Cupiał
Wprowadził informację: Mirosława Okroj
Ostatnio zmodyfikował: Mirosława Okroj
Data wytworzenia informacji: 16.01.2018
Data udostępnienia informacji: 16.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.01.2018 14:13 Dodanie informacji Mirosława Okroj