Informacja o wyniku naboru na stanowisko Od Referenta do Starszego Specjalisty w Zespole Współpracy z Klubami

Gdyńskie Centrum Sportu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Od Referenta do Starszego Specjalisty w Zespole Współpracy z Klubami została wybrana:

Imię i nazwisko: Justyna Podlaska
Zamieszkała: Gdynia

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Justyna Podlaska spełnia wymogi postawione w ogłoszeniu o naborze, posiada wymagane wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się znajomością tematyki z zakresu obsługi otwartych konkursów ofert oraz rozliczania dotacji. Jest osobą komunikatywną, łatwo nawiązującą kontakt z rozmówcą.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Lucyna Szparagowska
Ostatnio zmodyfikował: Lucyna Szparagowska
Data wytworzenia informacji: 03.02.2017
Data udostępnienia informacji: 03.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.02.2017 14:37 Dodanie informacji Lucyna Szparagowska