Informacja o wyniku naboru na stanowisko od Referenta do Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji

Gdyńskie Centrum Sportu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko od Referenta do Specjalisty  w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji została wybrana:
 
Imię i nazwisko: Magdalena Wysocka,
Zamieszkała: Gdynia
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Pani Magdalena Wysocka spełnia wymogi postawione w ogłoszeniu o naborze, posiada doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowania i  prowadzenia procesu budowlanego, sporządzania dokumentacji projektowej, koordynowania i nadzorowania prac wykonawczych. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się znajomością Prawa Zamówień Publicznych. Jest osobą komunikatywną, łatwo nawiązującą kontakt z rozmówcą.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Lucyna Szparagowska
Ostatnio zmodyfikował: Lucyna Szparagowska
Data wytworzenia informacji: 21.12.2017
Data udostępnienia informacji: 21.12.2017
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.12.2017 14:13 Dodanie informacji Lucyna Szparagowska