Informacja o wyniku naboru na stanowisko od Referenta do Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji

Gdyńskie Centrum Sportu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko od Referenta do Specjalisty  w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji została wybrana:
 
Imię i nazwisko: Anna Urbańska
Zamieszkała: Gdynia
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Pani Anna Urbańska  posiada wyższe wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe związane z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się wymaganym doświadczeniem i wiedzą na stanowisku będącym przedmiotem naboru. Jest osobą komunikatywną, łatwo nawiązującą kontakt z rozmówcą.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Lucyna Szparagowska
Ostatnio zmodyfikował: Lucyna Szparagowska
Data wytworzenia informacji: 05.12.2017
Data udostępnienia informacji: 05.12.2017
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.12.2017 08:33 Dodanie informacji Lucyna Szparagowska