Nabór na stanowisko sprzątaczka.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

 
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko obsługi: sprzątaczka
 
Przedmiot naboru:
-        stanowisko: sprzątaczka, 1,0 etatu (40 godz./tyg/)
-         miejsce wykonywania pracy: IX Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni ul. Orłowska 57
-        podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.
 
Wymagania ze stanowiskiem pracy:
-        doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
-        umiejętność pracy w zespole, łatwe nawiązywanie kontaktu z dziećmi i dorosłymi, takt, cierpliwość i wyrozumiałość,
-        dyspozycyjność, sumienność, odpowiedzialność, obowiązkowość,
-        dbałość o czystość i mienie placówki.
 
Ogólny zakres wykonywanych zadań:
-        utrzymywanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania,
-        pomoc w zachowaniu bezpieczeństwa w trakcie przerw,
-        współpraca z nauczycielami oraz personelem zatrudnionym w szkole,
-        realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora wynikających z bieżącej działalności placówki,
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
-        CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
-        list motywacyjny,
oba dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922)
Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie IX Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka J. Piłsudskiego w Gdyni, ul. Orłowska 57 do dnia 26 01.2018 roku
(w godz. 7.30 -15.30.) w zamkniętych kopertach z podanym adresem do korespondencji i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko sprzątaczki”.
Pozostałe informacje:
-        kandydaci, zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach postępowania rekrutacyjnego,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wiesława Krysztofowicz
Wprowadził informację: Mirosław Wójtowicz
Ostatnio zmodyfikował: Mirosław Wójtowicz
Data wytworzenia informacji: 10.01.2018
Data udostępnienia informacji: 10.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.01.2018 11:18 Formatowanie tekstu Mirosław Wójtowicz