Nabór na stanowisko: sam.referent ds. sekretariatu w ZSO Nr 2

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Wolności 22b, 81-327 Gdynia, ogłasza nabór na stanowisko:
                           sam.referent ds. sekretariatu w wymiarze 1/2 etatu ( 20 godzin).

1.Wymagania formalne:
Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

2. Stanowisko:
sam.referent ds. sekretariatu

3. Wymiar etatu:
1/2 etatu (20 godzin tygodniowo)
Praca od poniedziałku do piątku

4. Termin rozpoczęcia pracy:
13-08- 2018r.

5. Wymagania niezbędne: 
związane ze stanowiskiem zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (Dz.U. z 2017 poz.653):
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wykształcenie wyższe,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
- nieposzlakowana opinia.

6. Wymagania dodatkowe:
- umiejętność obsługi komputera (Microsoft Word, Excel, Internet),
- przygotowanie danych do programu SIO (System Informacji Oświatowej),
- umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, jak i umiejętność pracy w zespole,
- terminowość, rzetelność, odpowiedzialność,
- komunikatywność i wysoka kultura osobista.

7. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- pisanie pism,
- prowadzenie księgi uczniów,
- prowadzenie księgi korespondencyjnej,
- obsługa sekretariatu.

8. Dokumenty i oświadczenia niezbędne :
- życiorys/CV i list motywacyjny

9. Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru o treści:
Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni, ul. Wolności 22b, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Inspektor. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
Klauzula informacyjna zgodna z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

10. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać sekretariacie Szkoły w godz. 8-14 w terminie do dnia 29.06.2018r. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Zaręba
Wprowadził informację: Tomasz Podgórski
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Podgórski
Data wytworzenia informacji: 20.06.2018
Data udostępnienia informacji: 20.06.2018
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.06.2018 15:02 Aktualizacja treści Tomasz Podgórski
20.06.2018 13:58 Aktualizacja treści Tomasz Podgórski
20.06.2018 13:54 Aktualizacja treści Tomasz Podgórski
20.06.2018 13:54 Aktualizacja treści Tomasz Podgórski
20.06.2018 13:53 Dodanie informacji Tomasz Podgórski