Informacja o wyniku naboru na stanowisko: z-ca kierownika w Dzielnicowym Ośrodku Pomocy Społecznej Nr 3

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni informuje o zakończeniu naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika w Dzielnicowym Ośrodku Pomocy Społecznej Nr 3
 
 
Wyniki naboru:
 
 Pani Anna Kszyształowska , zam. w Rumi
 
Uzasadnienie:
 
Kandydatka spełnia wymagania formalne ogłoszone w procedurze naboru,
jak również posiada niezbędną wiedzę merytoryczną oraz cechy osobowościowe niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Aleksandra Król
Data wytworzenia informacji: 22.12.2017
Data udostępnienia informacji: 22.12.2017