Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Dochodów
Referat Podatków
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pok. 407
Tel. 58-66-88-830
fax 58 620 04 48
e-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl
w godzinach:  8-16
 
wymagane dokumentyOsoba chcąca uzyskać zwrot powinna złożyć wniosek wraz z:
- oryginałami faktur (oryginały wraz z kopiami należy przedstawić do wglądu w pok. 407)
- oświadczenie (druk oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej sprawy, jest też dostępny w pok. 407)
Wnioski należy składać w następujących terminach:
- od 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku - w odniesieniu do faktur wystawionych w okresie 6 miesięcy poprzedzających termin składania wniosku,
- od 1 sierpnia do 31 sierpnia - w odniesieniu do faktur wystawionych w okresie 6 miesięcy poprzedzających termin składania wniosku, 
sposób załatwienia sprawyPo rozpatrzeniu wniosku wydana zostanie decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W przypadku decyzji pozytywnej wnioskujący może odebrać zwrot w następujących terminach:
- od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego;
- od dnia 1 października do dnia 31 października - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia. 
opłatybrak
czas załatwienia sprawybrak
tryb odwoławczyW przypadku decyzji odmownej wnioskującemu przysługuje prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni. 
podstawa prawna1. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. nr 52, poz. 379)
2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.2013.789)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2013 w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2014 r. (Dz.U.2013.1408) 
druki

wzór wniosku o zwrot poadtku akcyzowego;

oświadczenie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Ossowska
Wprowadził informację: asarnecka
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 25.07.2012
Data udostępnienia informacji: 21.09.2006
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.02.2016 09:42 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
06.11.2014 10:39 Korekta Małgorzata Gdaniec
27.03.2014 15:02 Korekta Małgorzata Gdaniec
27.03.2014 14:39 Korekta Małgorzata Gdaniec
28.02.2014 11:36 Korekta Małgorzata Gdaniec
13.09.2013 10:50 Korekta Małgorzata Gdaniec
04.06.2013 08:50 Korekta Małgorzata Gdaniec
14.12.2012 09:53 Dodanie informacji Katarzyna Kamrowska
25.07.2012 13:12 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska