2210 Wiczlińska, Chwarznieńska, A. Krauzego

2210 Wiczlińska, Chwarznieńska, A. Krauzego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejonu ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i A. Krauzego

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała nr XLV/952/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejonu ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i A. Krauzego

ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (28 KB)
tekst uchwały z załącznikiem graficznym (943 KB)
ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko (27 KB)

Informacje dotyczące rozpatrzenia wniosków złożonych do planu

zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni (10,5 MB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Karzyński
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 27.08.2014
Data udostępnienia informacji: 04.09.2014
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.01.2017 12:21 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
04.08.2016 11:23 Korekta Bartłomiej Poźniak
24.02.2016 10:46 Korekta Bartłomiej Poźniak
27.01.2016 14:39 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
14.05.2015 12:03 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
04.09.2014 12:16 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak