1611 Strzelców i Dragonów

1611 Strzelców i Dragonów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała nr XXIX/700/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów

ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (133 KB)
tekst uchwały (117 KB)
załącznik graficzny (497 KB)
ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko (67 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Karzyński
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 22.02.2017
Data udostępnienia informacji: 02.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.03.2017 11:37 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak