1408 Krośnieńska

1408 Krośnieńska

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ul. Krośnieńskiej

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała nr XIX/437/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ul. Krośnieńskiej

ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (26 KB)
tekst uchwały z załącznikiem graficznym (389 KB)
ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko (127 KB) opub. 2016-08-24

Informacje dotyczące rozpatrzenia wniosków złożonych do planu

zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni (2,34 MB) opub. 2017-01-24

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Informacje dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu

zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni (1,70 MB) opub. 2017-01-24

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu
(ponowne wyłożenie)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Kowalska
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 30.03.2016
Data udostępnienia informacji: 06.04.2016
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.01.2017 11:27 Korekta Bartłomiej Poźniak
24.01.2017 11:10 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
21.01.2017 10:56 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
21.01.2017 10:33 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
20.01.2017 14:18 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
12.01.2017 12:05 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
25.11.2016 14:11 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
18.11.2016 10:30 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
24.08.2016 09:07 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
06.04.2016 12:37 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak