2211 Węzeł Chwarzno

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego Chwarzno
Protokół z dyskusji publicznej (2,67 MB) z dnia 11 października 2017 r.

Informacje dotyczące wyłożenia

Termin wyłożenia: 3 do 24 października 2017
Termin dyskusji publicznej: 11 października 2017
Termin składania uwag: 7 listopada 2017
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (205 KB)
tekst projektu planu (332 KB)
rysunek projektu planu (7,33 MB)
prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (736 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - oświadczenie (279 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek (13,95 MB)
prognoza oddziaływania na środowisko - pozostałe materiały (13,52 MB)

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni

o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego Chwarzno. Treść ogłoszenia (27 KB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała nr IX/132/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego Chwarzno
ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (145 KB)
tekst uchwały z załącznikiem graficznym (970 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Karzyński
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 27.05.2015
Data udostępnienia informacji: 11.06.2015
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.10.2017 10:34 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
17.10.2017 09:21 Korekta pliku rysunku planu - uzupełnienie o tabelkę i rysunek studium Bartłomiej Poźniak
03.10.2017 15:28 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
26.09.2017 14:25 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
25.04.2017 14:57 Korekta Bartłomiej Poźniak
29.07.2015 13:24 Korekta Bartłomiej Poźniak
29.07.2015 13:22 Korekta Bartłomiej Poźniak
29.07.2015 13:12 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
11.06.2015 13:54 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak