2211 Węzeł Chwarzno

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego Chwarzno

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni

o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego Chwarzno. Treść ogłoszenia (27 KB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała nr IX/132/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego Chwarzno
ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (145 KB)
tekst uchwały z załącznikiem graficznym (970 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Karzyński
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 27.05.2015
Data udostępnienia informacji: 11.06.2015
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.04.2017 14:57 Korekta Bartłomiej Poźniak
29.07.2015 13:24 Korekta Bartłomiej Poźniak
29.07.2015 13:22 Korekta Bartłomiej Poźniak
29.07.2015 13:12 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
11.06.2015 13:54 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak