2210 Wiczlińska, Chwarznieńska, A. Krauzego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejonu ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i A. Krauzego


Zarządzenie Nr 6220/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.05.2017 r.

w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i A. Krauzego. Treść zarządzenia (6,18 MB).
Protokół z dyskusji publicznej (4,98 MB) która odbyła się dnia 20 kwietnia 2017

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 3 kwietnia 2017 do 25 kwietnia 2017
Termin dyskusji publicznej: 20 kwietnia 2017
Termin składania uwag: 9 maja 2017
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (143 KB)
tekst projektu planu (814 KB)
rysunek projektu planu (22,99 MB)
prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (490 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - pozostałe materiały (34,27 MB)

Informacje dotyczące rozpatrzenia wniosków złożonych do planu

zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni (10,5 MB)


Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała nr XLV/952/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejonu ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i A. Krauzego

ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (28 KB)
tekst uchwały z załącznikiem graficznym (943 KB)
ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko (27 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Karzyński
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 27.08.2014
Data udostępnienia informacji: 05.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.06.2017 14:23 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.06.2017 14:23 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
26.05.2017 08:57 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
03.04.2017 10:44 Korekta Bartłomiej Poźniak
03.04.2017 10:42 Korekta Bartłomiej Poźniak
03.04.2017 10:07 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
03.04.2017 09:27 Korekta Bartłomiej Poźniak
03.04.2017 09:25 Korekta Bartłomiej Poźniak
03.04.2017 09:01 Korekta Bartłomiej Poźniak
03.04.2017 09:01 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
03.04.2017 08:37 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
24.01.2017 12:21 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
04.08.2016 11:23 Korekta Bartłomiej Poźniak
24.02.2016 10:46 Korekta Bartłomiej Poźniak
27.01.2016 14:39 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
14.05.2015 12:03 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
04.09.2014 12:16 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak