1612 Wielkopolska, Parkowa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej


Protokół z dyskusji publicznej (840 KB) z dnia 28 marca 2018 roku

Informacje dotyczące wyłożenia

Termin wyłożenia: 19 marca do 10 kwietnia 2018
Termin dyskusji publicznej: 28 marca 2018
Termin składania uwag: 24 kwietnia 2018
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (38 KB)
tekst projektu planu (221 KB)
rysunek projektu planu (6,83 MB)
prognoza oddziaływania na środowisko - oświadczenie (293 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (638 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek (8,10 MB)
prognoza oddziaływania na środowisko - pozostałe rysunki (10,20 MB)

Zarządzenie Nr 7128/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.12.2017 r.

w sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej. Treść zarządzenia (855 KB)

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni

o przystąpieniu do opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Treść ogłoszenia (345 KB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała nr XXX/728/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej

tekst uchwały z załącznikiem graficznym (1001 KB)
ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (25 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Karzyński
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 29.03.2017
Data udostępnienia informacji: 13.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.04.2018 15:18 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
19.03.2018 14:05 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
07.03.2018 12:20 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
22.12.2017 15:16 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
26.10.2017 15:03 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
19.04.2017 09:07 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak