1611 Strzelców i Dragonów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 19 czerwca do 10 lipca 2017
Termin dyskusji publicznej: 27 czerwiec 2017
Termin składania uwag: 24 lipiec 2017
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (141 KB)
tekst projektu planu (311 KB)
rysunek projektu planu (11,46 MB)
prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (999 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - pozostałe materiały (9,58 MB)


Zarządzenie Nr 6023/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.04.2017 r.

w sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów. Treść zarządzenia.

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała nr XXIX/700/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów
ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (133 KB)
tekst uchwały (117 KB)
załącznik graficzny (497 KB)
ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko (67 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Karzyński
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 22.02.2017
Data udostępnienia informacji: 14.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 19.06.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.06.2017 12:21 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
19.06.2017 12:19 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
13.06.2017 09:05 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
13.06.2017 09:01 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
13.06.2017 08:57 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
13.06.2017 08:56 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
25.04.2017 14:10 Korekta Bartłomiej Poźniak
02.03.2017 11:37 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak