1507 Inżynierska i Wrocławska

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Inżynierskiej i Wrocławskiej


Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu - (ponowne wyłożenie)

Termin wyłożenia: 18 marca 2017 do 7 kwietnia 2017
Termin dyskusji publicznej: 30 marca 2017
Termin składania uwag: 21 kwietnia 2017

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (149 KB)
tekst projektu planu (323 KB)
rysunek projektu planu (2,95 MB)

prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (708 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (11,54 MB)


Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu - (ponowne wyłożenie)

Termin wyłożenia: 27 stycznia 2016 do 16 lutego 2016
Termin dyskusji publicznej: 11 lutego 2016
Termin składania uwag: 1 marca 2016

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (30,5 KB)
tekst projektu planu (313 KB)
rysunek projektu planu - czarno-biały (2,81 MB)
rysunek projektu planu - kolorowy (2,9 MB)

prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (499 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (14,1 MB)


Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu - (ponowne wyłożenie)

Termin wyłożenia: 27 października do 19 listopada 2014
Termin dyskusji publicznej: 5 listopada 2014
Termin składania uwag: 3 grudnia 2014

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (28 KB)
tekst projektu planu (302 KB)
rysunek projektu planu - czarno-biały (4,93 MB)
rysunek projektu planu - kolorowy (5,40 MB)

prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (766 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (13,5 MB)


Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 29 lipca do 18 sierpnia 2014
Termin dyskusji publicznej: 13 sierpnia 2014
Termin składania uwag: 2 września 2014

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (29 KB)
tekst projektu planu (297 KB)
rysunek projektu planu - czarno-biały (5,05 MB)
rysunek projektu planu - kolorowy (5,15 MB)

prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (763 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (13,5 MB)


Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała Nr XXXIV/721/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Inżynierskiej i Wrocławskiej

ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (27 KB)
tekst uchwały (60 KB)
załącznik graficzny do uchwały (1,21 MB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Kowalska
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 25.09.2013
Data udostępnienia informacji: 08.10.2013
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.03.2017 22:49 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
10.03.2017 12:32 Korekta Bartłomiej Poźniak
10.03.2017 12:31 Korekta Bartłomiej Poźniak
10.03.2017 12:30 Korekta Bartłomiej Poźniak
10.03.2017 12:29 Korekta Bartłomiej Poźniak
10.03.2017 12:15 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
27.01.2016 15:48 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
22.01.2016 11:10 Korekta Bartłomiej Poźniak
15.01.2016 09:36 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
27.10.2014 15:55 Korekta Bartłomiej Poźniak
27.10.2014 15:53 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
27.10.2014 14:59 Zmiana załącznika Bartłomiej Poźniak
27.10.2014 12:16 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
15.10.2014 08:38 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
29.07.2014 12:31 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
29.07.2014 09:27 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
07.04.2014 12:16 Korekta Bartłomiej Poźniak
08.10.2013 15:30 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak