1409 Stryjska, rondo Brzeskiego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Redłowo w Gdyni, rejon ul. Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa


Informacje dotyczące wyłożenia

Termin wyłożenia: 12 marca do 3 kwietnia 2018
Termin dyskusji publicznej: 22 marca 2018
Termin składania uwag: 17 kwietnia 2018
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (33 KB)
tekst projektu planu (156 KB)
rysunek projektu planu (3,20 MB)
prognoza oddziaływania na środowisko - oświadczenie (308 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (502 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (11,18 MB)

Zarządzenie Nr 6999/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.11.2017 r.

w sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cześci dzielnic Mały Kack i Redłowo w Gdyni, rejon ul. Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa. Treść zarządzenia (1,62 MB)

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni

o przystąpieniu do opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Treść ogłoszenia (206 KB).

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała nr XXI/495/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Redłowo w Gdyni, rejon ul. Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa
ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (26 KB)
tekst uchwały z załącznikiem graficznym (1,49 MB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Karzyński
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 25.05.2016
Data udostępnienia informacji: 19.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.03.2018 08:23 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
06.03.2018 12:25 Korekta Bartłomiej Poźniak
01.03.2018 10:56 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
28.11.2017 13:42 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
27.07.2017 14:07 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
25.04.2017 13:49 Korekta Bartłomiej Poźniak
02.06.2016 10:13 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak