1114 dawny Bank Polski

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon budynku d. Banku Polskiego

Zarządzenie Nr 6653/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.10.2017 r.

w sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cześci dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon budynku d. Banku Polskiego. Treść zarządzenia (3,71 MB)

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni

o przystąpieniu do opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Treść ogłoszenia (206 KB).

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała nr XXXIII/833/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon budynku d. Banku Polskiego
ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (65 KB)
tekst uchwały z załącznikiem graficznym (565 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Karzyński
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 28.06.2017
Data udostępnienia informacji: 21.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.11.2017 15:46 Korekta Bartłomiej Poźniak
08.11.2017 14:13 Korekta Bartłomiej Poźniak
08.11.2017 13:48 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
04.10.2017 14:39 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.10.2017 14:39 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.10.2017 14:38 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
13.07.2017 12:20 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
04.07.2017 14:47 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.07.2017 12:46 Korekta Bartłomiej Poźniak