1112 Kilińskiego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta .


Informacje dotyczące ponownego wyłożenia

Termin wyłożenia: 20 czerwca do 10 lipca 2018
Termin dyskusji publicznej: 28 czerwca 2018
Termin składania uwag: 24 lipca 2018
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (28 KB)
Tekst projektu planu (185 KB)
Rysunek projektu planu (3,22 MB)

Zarządzenie Nr 7752/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.04.2018 r.

w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta. Treść zarządzenia (15,29 MB)

Protokół z dyskusji publicznej (2,53 MB) z dnia 22 lutego 2018 roku

Informacje dotyczące wyłożenia

Termin wyłożenia: 19 lutego do 13 marca 2018
Termin dyskusji publicznej: 22 lutego 2018
Termin składania uwag: 27 marca 2018
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (27 KB)
Tekst projektu planu (192 KB)
Rysunek projektu planu (1,23 MB)

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni

o przystąpieniu do opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Treść ogłoszenia (345 KB).

Zarządzenie Nr 6640/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.09.2017 r.

w sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta. Treść zarządzenia (7,93 MB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała nr XXVII/658/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (25 KB)
Tekst uchwały z załącznikiem graficznym (699 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Karzyński
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 21.12.2016
Data udostępnienia informacji: 08.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.06.2018 08:16 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
15.06.2018 12:57 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
15.06.2018 12:54 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
24.04.2018 08:32 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
28.02.2018 13:49 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
19.02.2018 09:26 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
08.02.2018 11:59 Korekta Bartłomiej Poźniak
08.02.2018 11:57 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
26.10.2017 15:03 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
28.09.2017 10:33 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
11.09.2017 13:19 Zmiana załącznika - uzupełnienie uchwały o przystąpieniu o treść uzasadnienia Bartłomiej Poźniak
25.04.2017 13:38 Korekta Bartłomiej Poźniak
28.02.2017 09:32 Korekta Bartłomiej Poźniak
30.01.2017 15:00 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
28.12.2016 14:53 Korekta Bartłomiej Poźniak
28.12.2016 14:53 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak