0206 Płk. S. Dąbka, Bosmańska

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Płk. S. Dąbka, Bosmańskiej, Białowieskiej i Benisławskiego

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała nr XLIV/921/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Płk. S. Dąbka, Bosmańskiej, Białowieskiej i Benisławskiego

ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (29 KB)
tekst uchwały z załącznikiem graficznym (3,88 MB)
ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko (130 KB) (publikacja: 2015-11-03)


Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 30 grudnia 2016 do 24 stycznia 2017
Termin dyskusji publicznej: 11 stycznia 2017
Termin składania uwag: 7 lutego 2017

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (27 KB)
tekst projektu planu (840 KB)
rysunek projektu planu (13 MB)

prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (566 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (19,5 MB)


Informacje dotyczące rozpatrzenia wniosków złożonych do planu

zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni (1,92 MB)
zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie rozpatrzenia uwag (2,73 MB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 25.06.2014
Data udostępnienia informacji: 02.07.2014
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.03.2017 14:45 dostosowanie Bartłomiej Poźniak
10.03.2017 14:31 zmiana scieżki do pliku Bartłomiej Poźniak
08.03.2017 12:38 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
04.01.2017 14:50 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
30.12.2016 13:21 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
30.12.2016 12:09 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
23.12.2016 11:10 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
04.11.2015 14:47 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
15.07.2014 11:12 Korekta Bartłomiej Poźniak
02.07.2014 12:27 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak