Anna Białek
Pełnomocnik prezydenta miasta Gdyni ds. projektów

Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr telefonu: 58 668 83 85
E-mail: a.bialek@gdynia.pl
Do zadań pełnomocnika należy organizowanie prac związanych z realizacją projektów istotnych z punktu widzenia miasta, a które wykraczają po za kompetencje pojedynczych wydziałów. We współpracy z naczelnikami wydziałów i kierownikami jednostek organizacyjnych, koordynuje i organizuje prace i projekty związane z realizacją przydzielonych zadań.
Pełnomocnik, ponadto posiada prawo m.in. do inicjowania przedsięwzięć i projektów służących integracji wspólnoty gminnej współpracując przy tym z Radami Dzielnic, organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi oraz prywatnymi. Pełnomocnik dokonuje także analiz i poddaje ocenie wszelkie przedsięwzięcia, które przedstawia do wiedzy prezydenta miasta Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Justyna Śliwicka
Data wytworzenia informacji: 09.02.2007
Data udostępnienia informacji: 07.03.2017