Rozstrzygnięcie otwartego konkursu "Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja" (2016)

 

Rozstrzygnięcie konkursu „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja”

 


Komisja Oceniająca, powołana Zarządzeniem nr 3757/15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2 grudnia 2015 roku w celu zaopiniowania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja”, zgodnie z §6 ust. 8 załącznika nr 1 do uchwały nr XIV/304/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 , opiniuje oferty w formie listy rankingowej ofert:


                                                  Lista rankingowa ofert


 1. Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między słowami” – nazwa zadania: Trzymam rytm – trzymam formę. Zajęcia dla niepełnosprawnych seniorów 55+;         82,2 pkt.

 2. Fundacja  Wsparcia  Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między słowami” - nazwa zadania: Joga na krześle dla niepełnosprawnych seniorów z afazją 55+; 80,8 pkt.

 3. Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich – nazwa zadania: Ruch w wodzie – krok do zdrowia; 73,8 pkt.

 4. Fundacja Fly – nazwa zadania: Ruch ku zdrowiu; 72,8 pkt.

 5. Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich – nazwa zadania: Integracja społeczna – wycieczka; 71,4 pkt.

 6. Fundacja Fly – nazwa zadania: Poznajemy małe ojczyzny województwa pomorskiego; 70,4 pkt.

 7. Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich – nazwa zadania: Aktywność fizyczna – zadbaj o swój kręgosłup; 68,6 pkt

 8. Fundacja  Wsparcia  Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między słowami” - nazwa zadania: Radość uczenia się seniorów przez całe życie      67,4

 9. Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich – nazwa zadania: Ruch tańcem w procesie terapeutycznym; 66,6 pkt.

 10. Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między słowami” – nazwa zadania: Chór niepełnosprawnych seniorów z afazją 55+; 64,2 pkt.

 11. Fundacja Harcerstwa, Centrum Wychowania Morskiego ZHP – nazwa zadania: Senior na fali; 63 pkt.

 12. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – nazwa zadania: Gimnastyka rekreacyjna; 62,8 pkt.

 13. Wojskowy Klub Sportowy „Flota” – nazwa zadania: Uczyń życie zdrowszym – projekt prozdrowotny dla mieszkańców Gdyni powyżej 55 roku życia; 62,2 pkt.

 14. Fundacja Kulturalne Pomorze – nazwa zadania: Pomorskie fortyfikacje; 58,9 pkt.

 15. Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących, Ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha” – nazwa zadania: Migający autokar; 58 pkt.

 16. Fundacja Gospodarcza – nazwa zadania: Czas na Seniora; 57 pkt.

 17. Wojskowy Klub Sportowy „Flota” – nazwa zadania: Sport strzelecki – zajęcia kształtujące postawy obronne w mieście Gdynia; 55,6 pkt.

 18. Fundacja Adaptacja M&K – nazwa zadania: Aktywizacja mieszkańców Gdyni – Cisowej oraz pobliskich dzielnic w wieku 55+;  55,6 pkt.

 19. Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl” – nazwa zadania: Uczymy się, bawimy i działamy wspólnie. Warsztaty aktywizujące seniorów i młodzież; 55,4 pkt.

 20. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, Hufiec Gdynia – nazwa zadania: Szlakami wiecznie żywej historii; 54,6 pkt.

 21. Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Gdańsk – nazwa zadania: Aktywni Gdynianie 55+; 54,2 pkt.

 22. Fundacja Zmiany – nazwa zadania: Senior bez barier; 53,6 pkt.

 23. Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych – nazwa zadania: Realizacja pasji i zainteresowań „starych Gdynian”; 51,8 pkt.

 24. Fundacja „Żyjmy w harmonii” – nazwa zadania: Gdyński Chór męski; 50,2 pkt.

 25. Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich – nazwa zadania: Sztuka jako forma terapii społecznej; 50 pkt.

 26. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – nazwa zadania: Wycieczki dla Seniorów; 49,8 pkt.

 27. Jacht Klub Morski Gryf – nazwa zadania: 1 rejs po Zatoce Gdańskiej; 48,2 pkt.

 28. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” – nazwa zadania: Akademia zdrowia; 48 pkt.

 29. Pomorski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców – nazwa zadania: Seniorzy na fali czyli gdyńskie warsztaty amatorskiego radia; 47,4 pkt.

 30. Stowarzyszenie Przyjaciół Dąbrowy i Dąbrówki – nazwa zadania: W sporcie, turystyce i rekreacji spełniają się marzenia seniorów; 47,8 pkt.

 31. Fundacja Inicjatyw Społecznych „Łajba” – nazwa zadania: Życie zaczyna się po 50-tce czyli o tym, jak być szczęśliwym i spełnionym; 42,4 pkt.

 32. Fundacja na rzecz aktywnego społeczeństwa i promocji zdrowia „Amelia” – nazwa zadania: Starszy oznacza lepszy, aktywny znaczy zdrowy; 41 pkt.

 33. Fundacja Inicjatyw Społecznych „Łajba” – nazwa zadania: Wszystko dla zdrowia;               37 pkt.


 


Komisja Oceniająca, powołana Zarządzeniem nr 3757/15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2 grudnia 2015 roku w celu zaopiniowania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja, zgodnie z  §6 ust. 8 załącznika nr 1 do uchwały nr XIV/304/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2016, zdecydowała rekomendować do przyznania dotacji najlepsze i najciekawsze zadania w jej ocenie spośród ofert, które otrzymały minimum 50 punktów ze 100 możliwych na Karcie Oceny Oferty. Komisja Oceniająca zdecydowała także o rekomendowaniu do przyznania maksymalnie dwóch dotacji dla tej samej organizacji pozarządowej. Tym samym Komisja Oceniająca rekomenduje do dofinansowania w formie listy wniosków:


 


            Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania


 1. Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między słowami” – nazwa zadania: Trzymam rytm – trzymam formę. Zajęcia dla niepełnosprawnych seniorów 55+; kwota dotacji: 4.000,00 zł.

 2. Fundacja  Wsparcia  Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między słowami” - nazwa zadania: Joga na krześle dla niepełnosprawnych seniorów z afazją 55+; kwota dotacji: 3.500,00 zł

 3. Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich – nazwa zadania: Ruch w wodzie – krok do zdrowia; kwota dotacji 6.105,00 zł

 4. Fundacja Fly – nazwa zadania: Ruch ku zdrowiu; kwota dotacji: 11.000,00 zł.

 5. Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich – nazwa zadania: Integracja społeczna – wycieczka; kwota dotacji: 1.900,00 zł.

 6. Fundacja Fly – nazwa zadania: Poznajemy małe ojczyzny województwa pomorskiego; kwota dotacji: 11.200,00 zł.

 7. Fundacja Harcerstwa, Centrum Wychowania Morskiego ZHP – nazwa zadania: Senior na fali; kwota dotacji: 14.720,00 zł z zastrzeżeniem wykorzystania kwoty dotacji na 10 rejsów i uczestnictwie jednego seniora w jednym rejsie.

 8. Wojskowy Klub Sportowy „Flota” – nazwa zadania: Uczyń życie zdrowszym – projekt prozdrowotny dla mieszkańców Gdyni powyżej 55 roku życia; kwota dotacji: 9.600,00 zł

 9. Fundacja Kulturalne Pomorze – nazwa zadania: Pomorskie fortyfikacje; kwota dotacji: 6.650,00 zł z zastrzeżeniem wydania z dotacji na wynagrodzenie historyka 300,00 zł za wycieczkę oraz na wynajem autokaru średnio 800,00 zł na wycieczkę.

 10. Fundacja Gospodarcza – nazwa zadania: Czas na Seniora; kwota dotacji: 7.000,00 zł z zastrzeżeniem, że 1 lekcja zajęć komputerowych ma trwać 1,5 godziny.

 11. Wojskowy Klub Sportowy „Flota” – nazwa zadania: Sport strzelecki – zajęcia kształtujące postawy obronne w mieście Gdynia; kwota dotacji: 6.900,00 zł.

 12. Fundacja Adaptacja M&K – nazwa zadania: Aktywizacja mieszkańców Gdyni – Cisowej oraz pobliskich dzielnic w wieku 55+; kwota dotacji: 3.800,00 zł z zastrzeżeniem wydania kwoty dotacji jedynie na zajęcia gimnastyczne i nordic walking.

 13. Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl” – nazwa zadania: Uczymy się, bawimy i działamy wspólnie. Warsztaty aktywizujące seniorów i młodzież; kwota dotacji: 8.225,00 zł z zastrzeżeniem przeznaczenia kwoty dotacji na zajęcia bez wyjść.

 14. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, Hufiec Gdynia – nazwa zadania: Szlakami wiecznie żywej historii; kwota dotacji: 5.400,00 zł z zastrzeżeniem doprecyzowania i urealnienia kosztów.


 

 


Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia nr 3937/15/VII/R z 29 grudnia 2015 r. przyznał dotacje następującym organizacjom:

 

1. Fundacja Kulturalne Pomorze – nazwa zadania: Pomorskie fortyfikacje; kwota dotacji: 6.650,00 zł z zastrzeżeniem wydania z dotacji na wynagrodzenie historyka 300,00 zł za wycieczkę oraz na wynajem autokaru średnio 800,00 zł na wycieczkę.

 

2. Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich
2.1 nazwa zadania: Integracja społeczna – wycieczka; kwota dotacji: 1.900,00 zł
2.2 nazwa zadania: Ruch w wodzie – krok do zdrowia; kwota dotacji: 6.105,00 zł 

 

3. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdynia – nazwa zadania: Szlakami wiecznie żywej historii; kwota dotacji: 5.400,00 zł z zastrzeżeniem doprecyzowania i urealnienia kosztów. 

 

4. Fundacja „Fly”
4.1 nazwa zadania: Poznajemy małe ojczyzny województwa pomorskiego; kwota dotacji: 11.200,00 zł
4.2  nazwa zadania: Ruch ku zdrowiu; kwota dotacji: 11.000,00 zł

 

5. Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP – nazwa zadania: Senior na fali; kwota dotacji: 14.720,00 zł z zastrzeżeniem wykorzystania kwoty dotacji na 10
rejsów i uczestnictwie jednego seniora w jednym rejsie.

 

6. Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między słowami”
6.1 nazwa zadania: Trzymam rytm – trzymam formę. Zajęcia dla niepełnosprawnych seniorów 55+; kwota dotacji: 4.000,00 zł
6.2 nazwa zadania: Joga na krześle dla niepełnosprawnych seniorów z afazją 55+; kwota dotacji: 3.500,00 zł

 

7. Wojskowy Klub Sportowy „Flota”
7.1 nazwa zadania: Uczyń życie zdrowszym – projekt prozdrowotny dla mieszkańców Gdyni powyżej 55 roku życia; kwota dotacji: 9.600,00 zł
7.2 nazwa zadania: Sport strzelecki – zajęcia kształtujące postawy obronne w mieście Gdynia; kwota dotacji: 6.900,00 zł

 

8. Fundacja Gospodarcza – nazwa zadania: Czas na eSeniora; kwota dotacji: 7.000,00 zł z zastrzeżeniem, że 1 lekcja zajęć komputerowych ma trwać 1,5 godziny.
 
9. Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl” – nazwa zadania: Uczymy się, bawimy i działamy wspólnie. Warsztaty aktywizujące seniorów i młodzież; kwota dotacji 8.225,00 zł z zastrzeżeniem przeznaczenia kwoty dotacji na zajęcia bez wyjść.

 

10. Fundacja Adaptacja M&K – nazwa zadania: Aktywizacja mieszkańców Gdyni – Cisowej oraz pobliskich dzielnic w wieku 55+; kwota dotacji 3.800,00 zł z zastrzeżeniem wydania kwoty dotacji jedynie na zajęcia gimnastyczne i nordic walking.

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bożena Zglińska
Wprowadził informację: Sławomir Walkowski
Ostatnio zmodyfikował: Sławomir Walkowski
Data wytworzenia informacji: 30.12.2015
Data udostępnienia informacji: 30.12.2015
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.01.2016 11:34 Aktualizacja treści Sławomir Walkowski
30.12.2015 12:17 Aktualizacja treści Sławomir Walkowski
30.12.2015 12:17 Dodanie informacji Sławomir Walkowski