Zespół Interdyscyplinarny w Gdyni

1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi organizując pracę Zespołu interdyscyplinarnego.
2. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w ramach realizacji zagrożeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
3. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:
a/ diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
b/ podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie
mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
c/ inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
d/ rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
e/ inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
4. Zespół Interdyscyplinarny powołuje Prezydent Miasta Gdyni.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni
Skład grupy strategiczno-decyzyjnej
Skład grupy strategiczno-decyzyjnej
1. Franciszek Bronk - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
2. Zuzanna Łaczyńska-Stec - przedstawiciel PCPR, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
3. Małgorzata Redzinska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
4. Monika Katowska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
5. Klaudia Głodowska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
6. Grażyna Karbowiak - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
7. Hanna Żółkoś-Margońska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
8. Aneta Ziętek-Walenciej - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
9. Katarzyna Steinborn - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
10. Justyna Klemba - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
11. Urszula Doppke - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
12. Katarzyna Kalinowska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
13. Marta Nykiel - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
14. Agnieszka Cymerman - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
15. Katarzyna Domagała - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
16. Ewelina Cielqtkowska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
17. Katarzyna Łangowska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
18. Adam Miller - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
19.Cezary Horewicz - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
20. Joanna Nowicka - przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 1
21. Edyta Kamaszyn - przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr I
22. Halina Fedzio - przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 2
23. Bożena Niewiadomska - przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 3
24. Elżbieta Paluch-Łqtkowska - przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 4
25. Mirosława Jezior - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
26. Aleksandra Rusak - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
27. Katarzyna Janiszewska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
28. Anna Halagiera-Jarmoszka - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
29. Dorota Kiciak - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
30. Małgorzata Piechowiak - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
31. Małgorzata Urbanowska - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
32. Agnieszka Wielochowska - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
33. Aleksandra Pstrągowska - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
34. Monika Sankiewicz - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
35. Michał Urbanowicz - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
36. Hanna Kaczmarek - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
37. Anna Piaskowska - przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3
38. Piotr Jaksina - przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2
39. Katarzyna Wiśniewska - przedstawiciel Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień
40. Anna Kieczewska - przedstawiciel Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień
41. podinsp. Adam Gruźlewski - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji
42. st. asp. Julita Ronduda - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji nadkom.
43. nadkom. Ewa Plucińska - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji
44. podkom. Joanna Leider - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji
45. nadkom. Tomasz Handerski - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji
46. Jadwiga Wachulik - przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni
47. Ewa Słonina-Pinkowska- przedstawiciel przychodni lekarskiej NZOZ;
48. Anna Lepik - przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni
49. Małgorzata Rubaszewska - przedstawiciel Zespołu Kuratorów Rodzinnych, Sądu Rejonowego
50. Jolanta Rekowska - przedstawiciel Zespołu Kuratorów dla Dorosłych, Sądu Rejonowego
51. Ewa Andziulewicz - przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy
52. Dariusz Wiśniewski - przedstawiciel Straży Miejskiej komendant
53. spec. Iwona Pol - przedstawiciel Straży Miejskiej
54. Agnieszka Rzeszot - przedstawiciel Prokuratury Rejonowej
55. Jacek Chmielewski - przedstawiciel Prokuratury Rejonowej
56. Andrzej Bieli - wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni (Pełnomocnik Prezydenta ds. Bezpieczeństwa)
57. Paweł Brutel - przedstawiciel Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa przy Radzie Miasta Gdyni
58. Aleksandra Mróz-Wykusz - przedstawiciel Fundacji Zmian Społecznych "Kreatywni"
59. Katarzyna Zasowska- przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
60. Damian Migot-Paczyński - przedstawiciel Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego;
61. Piotr Nawrot - przedstawiciel Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego;
62. Remigiusz Walędziak - przedstawiciel Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gdyni;
63. Łukasz Rąpała - przedstawiciel Działu Innowacji Społecznych PPNT;
64. chor. Arieta Marcinkiewicz-Putzig - przedstawiciel Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Gdyni

Skład stałych grup roboczych (stacjonarnych i wyjazdowych)
65. Anna Kszyształowska - przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej
66. Anita Tournier - przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej
67. Michał Wilk - przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej
68. Aneta Hapka-Biernacka - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
69. Anna Marcinkowska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
70. Bożena Plichta - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
71. Anna Rożek-Plichta - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
72. Joanna Michniewicz - przedstawiciel- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
73. Urszula Samulak - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
74. Joanna Szymańska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
75. asp. szt. Iwona Wiśniewska - przedstawiciel Komisariatu Policji
76. asp. szt. Andrzej Goliński - przedstawiciel Komisariatu Policji
77. sierż. szt. Monika Zarembo - przedstawiciel Komisariatu Policji
78. nadkom. Sebastian Kreft - przedstawiciel Komisariatu Policji
79. mł. asp. Bartłomiej Żołtowski - przedstawiciel Komisariatu Policji
80. sierż. szt. Sławomir Pranga - przedstawiciel Komisariatu Policji
81. st. asp. Adam Florek - jako przedstawiciel Komisariatu Policji
82. st. sierż. Dariusz Hinc - przedstawiciel Komisariatu Policji
83. sierż. szt. Bartosz Waga -jako przedstawiciel Komisariatu Policji
84. st. asp. Adam Kędzierski - przedstawiciel Komisariatu Policji
85. asp. Wojciech Krużycki - przedstawiciel Komisariatu Policji
86. sierż. szt. Renata Tarnowska - przedstawiciel Komisariatu Policji
87. mł. asp. Krzysztof Wykowski - przedstawiciel Komisariatu Policji
88. sierż. szt. Ewa Nowakowska - przedstawiciel Komisariatu Policji
89. mł. asp. Joanna Rogacka - przedstawiciel Komisariatu Policji
90. asp. szt. Krzysztof Kamerka - przedstawiciel Komisariatu Policji
91. sierż. Andrzej Kun: - przedstawiciel Komisariatu Policji
92. asp. szt. Robert Formella - przedstawiciel Komisariatu Policji
93. asp. Artur Bonna - przedstawiciel Komisariatu Policji
94. st. sierż. Mariusz Kołodziejski - przedstawiciel Komisariatu Policji
95. asp. szt. Dariusz Karp -przedstawiciel Komisariatu Policji
96. asp. Robert Ewertowski - przedstawiciel Komisariatu Policji
97. mł. asp. Marzena Deja-Paralusz - przedstawiciel Komisariatu Policji
98. sierż. szt. Wojciech Klimek - jako przedstawiciel Komisariatu Policji
99. Alicja Cieśluk - przedstawiciel kuratorów rodzinnych
100. Elżbieta Pawłowska-Ledke - przedstawiciel kuratorów rodzinnych
101. Dorota Wereszko - przedstawiciel kuratorów rodzinnych
102. Anna Czajkowska - przedstawiciel kuratorów rodzinnych
103. Iwona Trzeciak - przedstawiciel kuratorów rodzinnych
104. Paweł Łoński - przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
105. Katarzyna Zimna - przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
106. Urszula Pękała - przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
107. Mirosław Il - przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
108. Tomasz Sęk - przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
109. Krystyna Wojtczak - przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
110. Joanna Sonneck - przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
111. Jacek Tucholski - przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
112. Ewa Kubacka - przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
113. Katarzyna Tomko - przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
114. Teresa Świątek - przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
115. Katarzyna Hebel- przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
116. Elżbieta Wędzik - przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
117. Katarzyna Kwaśniewska - przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
118. Katarzyna Szymańska - przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
119. st, insp. Milena Tanalska-Damps - przedstawiciel Straży Miejskiej
120. st. strażnik Sebastian Guziński - przedstawiciel Straży Miejskiej
121. st. strażnik Aneta Lebioda - przedstawiciel Straży Miejskiej
122. insp. Mirosław Dąbrowski - przedstawiciel Straży Miejskiej
123. insp. Henryk Kwidziński - przedstawiciel Straży Miejskiej
124. st. strażnik Justyna Malewska - przedstawiciel Straży Miejskiej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 01.03.2016
Data udostępnienia informacji: 16.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.03.2016 12:38 Aktualizacja treści Michał Kowalski
22.02.2016 11:50 Aktualizacja treści Michał Kowalski
16.02.2016 11:18 Dodanie informacji Michał Kowalski