Zespół ds. realizacji projektu pn.: "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni"

Powołuje się Zespół ds. realizacji projektu pn.: " Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni", nr WND-RPPM.02.02.02-00-015/l0, w składzie:
1) Jerzy Przeworski, naczelnik Wydziału Informatyki,kierownik projektu,przewodniczący zespołu,
2) Alicja Helbin, Zastępca Skarbnika Miasta Gdyni,
3) Mariusz Szpaczyński, naczelnik Wydziału Organizacyjnego,
4) Krystyna Przyborowska. naczelnik Wydziału Edukacji,
5) Krystyna Borkowska, naczelnik Wydziału Projektów Rozwojowych,
6) Beata Kosecka, naczelnik Wydziału Księgowości Urzędu,
7) Jerzy Cieśliński, naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej Nadzoru Właścicielskiego,
8) Małgorzata Bagińska, główny specjalista w Wydziale Projektów Rozwojowych, koordynator projektu,
9) Rafał Kryściak, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
10) Wiesława Szleszkowska - Zalewska, kierownik Referatu ds. Rozliczeń Finansowo-Księgowych Projektów Unijnych w Wydziale Budżetu,
11) Katarzyna Kamińska, kierownik Referatu Płac w Wydziale Księgowości Urzędu, .
12) Artur Wentland, zastępca naczelnika Wydziału Organizacyjnego,
13) Małgorzata Groth - Bobrowska, kierownik Referatu Zarządzania Siecią w Wydziale Informatyki,
14) Karolina Dobrzyńska, inspektor w Wydziale Informatyki,
15) Piotr Bagiński, podinspektor w Referacie Infrastruktury Sieciowej w Wydziale Informatyki,
16) Krzysztof Baran, inspektor w Referacie Zarządzania Siecią w Wydziale lnformatyki,
17) Łukasz Łęcki,kierownik Referatu Infrastruktury Sieciowej w Wydziale Informatyki
18) Sybilla Stolarczyk, inspektor w Wydziale Organizacyjnym,
19) Piotr Wiśniewski, inspektor w Wydziale Organizacyjnym,
20) Grażyna Mikulewicz, inspektor w Wydziale Organizacyjnym,
21) Aneta Szymerowska, inspektor w Wydziale Edukacji,
22) Bogusław Gosz, podinspektor w Wydziale Projektów Rozwojowych,
23) Ewa Niedziałkowska, inspektor w Referacie Promocji i PR  Wydziale Komunikacji Społecznej i Informacji,
24) Bożena Kot, inspektor w Referacie ds. Rozliczeń Finansowo - Księgowych Projektów
Unijnych w Wydziale Budżetu,
25) Elżbieta Kleniewska, inspektor w Referacie Obsługi finansowo - Księgowy w Wydziale Budżetu."

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 02.11.2010
Data udostępnienia informacji: 22.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.02.2016 10:57 Dodanie informacji Michał Kowalski