Zespół ds. realizacji Projektu Partnerskiego pn.: "Ochrona wód zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni

Powołuje się Zespół ds. realizacji Projektu Partnerskiego pn.: "Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim" o nazwie Jednostka Realizująca Projekt, złożony z pracowników komórek organizacyjnych:
Urzędu Miasta Gdyni:

1) Wydziału Inwestycji (UI)
2) Wydziału Projektów Rozwojowych (RI)
3) Wydziału Budżetu (KB)
4) Wydziału Środowiska (RO)
5) Wydziału Polityki Gospodarczej i Nadzoru Właścicielskiego (MN)

Urzędu Miasta Rumi:
6) Wydziału Inżynierii Miejskiej

Urzędu Miasta Redy:
7) Referatu Inwestycji, Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

Urzędu Miejskiego w Wejherowie:
8) Samodzielnego stanowiska ds. planowania,"

"Zatwierdza się skład Jednostki Realizującej Projekt pn.: "Ochrona wód zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim":
1) Pani Alicja Helbin - zastępca Skarbnika Miasta Gdyni
2) Pani Małgorzata Pabiś-Rzeniewicz - zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji (Pełnomocnik Prezydenta ds. realizacji projektu)
3) Pani Krystyna Borkowska - naczelnik Wydziału Projektów Rozwojowych
4) Pan Bartosz Frankowski - naczelnik Wydziału Środowiska
5) Pani Wiesława Szleszkowska-Zalewska - kierownik Referatu ds. Rozliczeń Finansowych Projektów Unijnych w Wydziale Budżetu,
6) Pani Joanna Niemyska - inspektor w Wydziale Inwestycji
7) Pani Maria Speyer - inspektor VI Wydziale Inwestycji
8) Pani Maria Walasik - podinspektor w Wydziale Inwestycji
9) Pani Marlena Lewicka - inspektor w Wydziale Inwestycji
10) Pan Cezary Majkowski - inspektor w Wydziale Inwestycji
11) Pan Anna Stankiewicz - Inspektor w Wydziale Inwestycji
12) Pani Joanna Niedzielska - inspektor w Wydziale Projektów Rozwojowych
13) Pan Jarosław Rędziak - główny specjalista w referacie Nadzoru Właścicielskiego w Wydziale Polityki Gospodarczej i Nadzoru Właścicielskiego
14) Pani Bożena Kot - inspektor w Referacie ds. Rozliczeń Finansowych Projektów Unijnych w Wydziale Budżetu
15) Pani Anna Grzelak - inspektor w Referacie Obsługi Finansowo - Księgowej w Wydziale Budżetu
16) Pani Katarzyna Głodkowska - inspektor w Wydziale Inżynierii Miejskiej w Urzędzie Miasta Rumi (wyznaczona przez Burmistrza Miasta Rumi)
17) Pan Andrzej Jaworek - kierownik Referatu Inwestycji, Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Redy (wyznaczony przez Burmistrza Miasta Redy)
18) Pani Anna Jabłońska - samodzielne stanowisko ds. planowania w Urzędzie Miejskim w Wejherowie (wyznaczona przez Prezydenta Miasta Wejherowa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Horiszna
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 26.05.2015
Data udostępnienia informacji: 22.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.02.2016 10:28 Dodanie informacji Michał Kowalski