Zespół ds. realizacji projektu "INTERFACE" - intermodalne, transgraniczne rozwiązania transportowe wspierające integrację w Regionie Południowego Bałtyku

Zespól ds. realizacji projektu pn. "INTERFACE" - intermodalne, transgraniczne rozwiązania transportowe, wspierające integrację w Regionie Południowego Bałtyku został powołany Zarządzeniem nr 14304/2010/V/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 marca 2010r.

Skład zespołu:

Ryszard Toczek - naczelnik Biura Rozwoju Miasta,
Konrad Niżnik - inspektor w Biurze Rozwoju Miasta,
Adriana Szwarczewska - podinspektor w Biurze Rozwoju Miasta.
Marta Myszor - sekretarka w Biurze Rozwoju Miasta,
Jacek Oskarbski - naczelnik Wydziału Inżynierii Ruchu,
Małgorzata Dehmel - Gomerska - główny specjalista w Wydziale Polityki Gospodarczej i Nieruchomości,
Joanna Leman - kierownik Referatu Współpracy z Zagranicą,
Monika Rode - inspektor w Wydziale Polityki Gospodarczej i Nieruchomości,
Wiesława Szleszkowska - Zalewska - kierownik referatu ds. Rozliczeń Finansowo-Księgowych Projektów Unijnych w Wydziale Budżetu,
Katarzyna Kamińska - kierownik Referatu Płac w Wydziale Księgowości.
 

Zakresy czynności i odpowiedzialności osób wchodzących w skład Zespołu określają karty stanowisk pracy, stanowiące odpowiednio załączniki nr 1.1 - 1.10 do zarządzenia.

Koordynator zespołu upoważniony jest do dokonywania zmian w składzie zespołu zadaniowego- na wniosek przełożonych pracowników - członków zespołu.

Dodatkowe informacje: Biuro Rozwoju Miasta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ryszard Toczek
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 16.03.2010
Data udostępnienia informacji: 13.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 08.09.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.09.2017 15:07 Korekta Michał Kowalski
27.10.2011 11:04 Korekta Michał Kowalski
27.10.2011 10:45 Aktualizacja treści Michał Kowalski
25.10.2011 14:37 Korekta Dorota Nelke
25.10.2011 13:30 Korekta Dorota Nelke
13.10.2011 09:47 Korekta Michał Kowalski
13.10.2011 09:47 Korekta Michał Kowalski
13.10.2011 09:46 Korekta Michał Kowalski
13.10.2011 09:20 Dodanie informacji Michał Kowalski