Zespół ds. Oświadczeń

Powołuje się Zespół do Spraw Oświadczeń, w składzie:
1) Jerzy Zając sekretarz miasta - przewodniczący;
2) Mariusz Szpaczyński naczelnik Wydziału Organizacyjnego - zastępca przewodniczącego;

członkowie zespołu:
3) Rafał Kryściak - pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych;
4) Mariola Orlik - naczelnik Biura Rady Miasta;
5) Jerzy Cleśliński - naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej Nadzoru
Właścicielskiego;
6) Krystyna Przyborowska - naczelnik Wydziału Edukacji;
7) Marzenna Umławska - naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich;
8) Marzena Siedlikowska - kierownik Samodzielnego Referatu Kadr i Szkoleń;
9) Krzysztof Czupreta - radca prawny;
10) Artur Wentland - naczelnik Wydziału Kadr i Szkoleń;
11) Marta Ziółkowska - inspektor w Wydziale Organizacyjnym;
12) Małgorzata Bogdańska - pracownik administracyjny w Biurze Ochrony:".

Obsługę Zespołu, w tym dokumentację z jego pracy, oraz nadzór i koordynację nad składaniem oświadczeń prowadzi Wydział Organizacyjny do zadań którego należy:
1) przyjmowanie oświadczeń,
2) przekazywanie oświadczeń majątkowych do urzędów skarbowych;
3) przekazywanie oświadczeń lustracyjnych złożonych prezydentowi do Instytutu
Pamięci Narodowej;
4) informowanie osób objętych obowiązkiem zgłaszania informacji do Rejestru
Korzyści o terminach i zakresie informacji;
5) publikacja jawnych informacji w oświadczeniach majątkowych w BIP,

Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych radnych, w tym przewodniczącego Rady Miasta, publikuje w BIP - Biuro Rady Miasta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 19.05.2015
Data udostępnienia informacji: 22.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.10.2017 08:58 Aktualizacja treści Michał Kowalski
22.02.2016 11:41 Aktualizacja treści Michał Kowalski
22.02.2016 10:10 Dodanie informacji Michał Kowalski