Zespół ds. negocjacji wysokości odszkodowań oraz warunków wykupu nieruchomości

Zespół ds. negocjacji wysokości odszkodowania i warunków jego zapłaty oraz warunków zamiany lub wykupu nieruchomości, które na skutek uchwalenia lub zmiany planu miejscowego nie mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem został powołany zarządzeniem nr 12 455/06/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 stycznia 2006r.
Jest organem doradczym Prezydenta,  prowadzącym negocjacje w celu ustalenia wysokości odszkodowania i warunków jego zapłaty oraz zamiany i wykupu od właścicieli lub użytkowników wieczystych
nieruchomości, w stosunku do których uchwalenie lub zmiana planu miejscowego spowodowała, iż korzystanie z nieruchomości lub jej części stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem.

Skład zespołu:
Tomasz Banel - naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości - przewodniczący;
Elżbieta Wiłucka - Psyta - zastępca naczelnika Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości - zastępca przewodniczącego;

Członkowie zespołu:
Marcin Rogocki - Referat Zarządu Nieruchomościami w Wydziale Polityki Gospodarczej i Nieruchomości;
Anna Zawadzka - Referat Koordynacji Zagospodarowania Przestrzennego w Wydziale Polityki Gospodarczej i Nieruchomości;
Wojciech Gantkowski - Samodzielne Stanowisko ds. Opłat Planistycznych i Adiacenckich w Wydziale Politykl Gospodarczej i Nieruchomości;
Jacek Zaleski - Samodzielne Stanowisko ds. Opłat Planistycznych i Adiacenckich w Wydziale Polityki Gospodarczej i Nieruchomości - członek
Elżbieta Sułkowska - Samodzielne Stanowisko ds. Opłat Planistycznych i Adiacenckich w Wydziale Polityki Gospodarczej i Nieruchomości - członek

Zespół prowadzi negocjacje w składzie co najmniej czteroosobowym, tj. przewodniczący lub jego zastępca oraz trzech członków zespołu. Wyniki prowadzonych przez zespół w sprawach negocjacji, wyrażone w formie wyciągu z ich przebiegu, przekazywane są Prezydentowi Gdyni.

Przewodniczący może zaprosić do udziału w pracach zespołu osoby, które nie są stałymi członkami zespołu, a których opinia i wiedza na temat zagadnień będących przedmiotem negocjacji jest istotna dla oceny sprawy.

Dodatkowe informacje:  Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Banel
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 16.01.2006
Data udostępnienia informacji: 13.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.01.2015 11:52 Aktualizacja treści Michał Kowalski
27.10.2011 11:03 Korekta Michał Kowalski
27.10.2011 10:43 Aktualizacja treści Michał Kowalski
14.10.2011 08:22 Korekta Michał Kowalski
13.10.2011 10:28 Korekta Michał Kowalski
13.10.2011 10:27 Dodanie informacji Michał Kowalski