Zespół do spraw przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu

Zarządzeniem nr 4850/16/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.07.2016 r. powołano zespół do spraw przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu.

Skład zespołu:

  Lp.
 Imię i nazwisko
 jednostka organizacyjna
 funkcja dziedzina wiedzy
 1Bartosz FrankowskiWydział Środowiskaprzewodniczący, koordynowanie środowiska prac zespołuochrona środowiska
 2Iwona PicholaWydział Środowiska członekgospodarka
wodna
 3Paweł SąginBiuro Planowania
Przestrzennego
 członekplanowanie
 4Renata StelmachWydział Architektoniczno-Budowlany  członekplanowanie przestrzenne
 5Hanna Górecka-Banasik
Samodzielny Referat ds. Energetyki
 członekenergetyka
 6Agnieszka Krasińska Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji  członekinformacja, turystyka
 7Ireneusz Dankowski Wydział Administracyjny
 członekubezpieczenia
 8Elżbieta Czerniawska-Badtke
Wydział Zdrowia
 członekzdrowie publiczne
 9Mirosław Haponiuk
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 członekzarządzanie kryzysowe (pożary, powodzie itp.)
 10Marcin Żywna
Wydział Projektów Rozwojowych
 członekzrównoważony rozwój
 11Aleksandra Narczewska
Miejski Konserwator Zabytków
 członekdziedzictwo kultury
 12Andrzej Ryński
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni 
 członekinfrastruktura miejska
 13Tadeusz Schenk
Biuro Ogrodnika Miasta
 członekleśnictwo
 14Andrzej Narwojsz
geolog powiatowy
 członekosuwiska, podtopienia

Ponadto do zespołu zaprasza się:
1Beata Ruszkiewicz
Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Gdyni
 członekosuwiska, katastrofy budowlane
 2Rafał Smirnow
Zarząd Komunikacji
Miejskiej w Gdyni
 członektransport publiczny
 3Tomasz Kiliński
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni
 członekzdrowie publiczne
 4Monika Zakrzewska
Urząd Morski w Gdyni
 członekwybrzeże i ekosystem
 5Małgorzata Grechuta
 członek

Do zadań zespołu należy:
1) współpraca z Ministrem Środowiska oraz z wykonawcą projektu pn. Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla Gdańska, Gdyni i Sopotu, w tym udział wraz z Ministrem Środowiska w procesie bieżącej analizy efektów pracy wykonawcy;
2) udostępnianie wykonawcy projektu o którym mowa w pkt 1 danych, dokumentów, analiz niezbędnych do realizacji projektu, a także umożliwianie w razie potrzeby oględzin i wizyt terenowych na nieruchomościach w Gdyni;
3) formułowanie wniosków i zaleceń do realizacji projektu o którym mowa w pkt 1.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 12.07.2016
Data udostępnienia informacji: 13.07.2016
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.09.2016 12:17 Korekta Michał Kowalski
13.07.2016 12:15 Korekta Michał Kowalski
13.07.2016 12:02 Dodanie informacji Michał Kowalski