Zespół do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego

W celu podjęcia działań w kierunku realizacji niektórych zadań własnych Gminy Gdynia w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, powołuje się Zespół do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego, koordynujący te działania.

W skład Zespołu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego, wchodzą:
1) Jerzy Cieśliński - Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego - Przewodniczący Zespołu,
2) Małgorzata Okołotowicz - inspektor Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Sekretarz Zespołu.
Członkowie Zespołu:
3) Tomasz Banel - Naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości,
4) Małgorzata Pabiś-Rzeniewicz - Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji,
5) Monika Grocholewska - Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji,
6) Przemysław Naskręt Kierownik Referatu Polityki Gospodarowania
Nieruchomościami w Wydziale Polityki Gospodarczej i Nieruchomości,
7) Arkadiusz Zieniuk - Główny Projektant Urbanista Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni,
8) Krzysztof Czupreta - radca prawny w Zespole Radców Prawnych,
9) Jarosław Rędziak - Główny Specjalista Wydziału Nadzoru Właścicielskiego,
10) Tomasz Szpinda - inspektor Wydziału Nadzoru Właścicielskiego,

Do zakresu działań Zespołu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego należy w szczególności:
1) wstępna identyfikacja przedsięwzięć pod kątem zasadności ich realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego;
2) współpraca z wyspecjalizowanymi doradcami zewnętrznymi w zakresie zagadnień dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego;
3) opracowanie dokumentów, informacji, procedur, itp. niezbędnych do przygotowania i realizacji projektów z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego;
4) koordynowanie działań w zakresie przygotowania procedury wyboru partnera prywatnego;
5) proponowanie kandydatów na członków Zespołu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego do komisji wybierającej partnera prywatnego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Cieśliński
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 04.06.2013
Data udostępnienia informacji: 22.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.02.2016 10:48 Korekta Michał Kowalski
22.02.2016 10:44 Dodanie informacji Michał Kowalski