Zwrot opłaty skarbowej

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Dochodów
Referat Księgowości Podatkowej
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pok. 26 parter
Tel. 58-66-88-832
        58-66-88-830
fax fax. (058) 62-00-448
e-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl
w godzinach:  od poniedziałku do piątku od godz.8.00 do godz. 16.00
 
wymagane dokumenty- Wniosek o zwrot opłaty skarbowej, w którym powinny być zawarte następujące dane:
* imię i nazwisko/ nazwa firmy;
* adres zamieszkania / adres siedziby (kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, poczta);
* numer telefonu;
a także:
* z jakiego tytułu była dokonana opłata;
* termin uiszczenia opłaty;
* wysokość uiszczonej opłaty;
* uzasadnienia, w którym należy przedstawić przyczynę, dlaktórej opłata ma być zwrócona;
* numer konta, na który ma być przekazany zwrot opłaty;

- Dokument potwierdzający niedokonanie czynności urzędowej o nie wydaniu zaświadczenia lub zezwolenia;
- Oryginalny dowód zapłaty opłaty skarbowej albo uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty;

/Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej oraz w Punkcie Informacyjnym/.
 
sposób załatwienia sprawyWniosek można złożyć w następujący sposób:
- złożyć w kancelarii ogólnej mieszczącej się na parterze Urzędu w holu głównym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00,
- przesłać drogą pocztową na adres Urzędu,
- przesłać drogą elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd. Aby skorzystać z Cyfrowego Urzędu, należy być posiadaczem bezpiecznego podpisu elektronicznego potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego ePUAP. 
opłatyNie pobiera się.
czas załatwienia sprawyBez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
inne informacjeW przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. 
tryb odwoławczyOdwołanie od decyzji składa się w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni.  
podstawa prawna- art. 9 i art. 10 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.(tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 783 z późn. zm.).
- § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej(tekst jednolity Dz. U. z 2007r. nr 187, poz.1330).
 
druki

wniosek o zwrot opłaty skarbowej- druk do pobrania

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Ossowska
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 16.11.2006
Data udostępnienia informacji: 23.07.2013
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.02.2016 09:40 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
08.12.2015 09:20 Zmiana załącznika Małgorzata Gdaniec
06.07.2015 14:37 Korekta Małgorzata Gdaniec
18.06.2015 13:44 Korekta Małgorzata Gdaniec
18.06.2015 10:48 Korekta Małgorzata Gdaniec
18.06.2015 10:03 Korekta Małgorzata Gdaniec
18.06.2015 09:36 Korekta Małgorzata Gdaniec
17.06.2015 14:03 Korekta Małgorzata Gdaniec
08.04.2015 10:45 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
08.04.2015 10:38 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
13.09.2013 10:25 Korekta Małgorzata Gdaniec
13.09.2013 09:29 Korekta Małgorzata Gdaniec
23.07.2013 15:16 Korekta Małgorzata Gdaniec
23.07.2013 15:08 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec