Opłata targowa

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Dochodów
Referat Księgowości Podatkowej
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pokój 26
Tel. 58-66-88-832
fax 58 620 04 48
e-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl
w godzinach:  8-16
 
wymagane dokumentynie dotyczy 
sposób załatwienia sprawyOpłatę targową należy wpłacać:
- podmiotom prowadzącym targowiska zorganizowane,
- poza targowiskami zorganizowanymi opłatę targową pobierają inkasenci Urzędu Miasta, którzy posiadają odpowiednie legitymacje służbowe. 
opłaty1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.
2. Targowiskami, o których mowa w pkt. 1, są wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel.
3. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub częściach budynków, z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw.
3. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.
Szczegółowe zasady poboru opłaty targowej określa uchwała Rady Miasta Gdyni stanowiąca załącznik do niniejszej sprawy.
czas załatwienia sprawynie dotyczy
inne informacjeOpłaty targowej nie pobiera się od osób handlujących na terenie, za który płacą one podatek od nieruchomości. 
tryb odwoławczynie dotyczy 
podstawa prawna1. art. 15 i 16 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz. 716).

2.Uchwała nr XIII/250/15 Rady Miasta Gdyni z 28 października 2015 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie miasta Gdyni, a także jej wysokości.

3.Uchwała nr XXV/613/16 Rady Miasta Gdyni z 26 października 2016 roku w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Gdyni 
druki

Uchwały w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni i jej wysokości:
Uchwała Nr XXXVII/822/09 Rady Miasta Gdyni z 25 listopada 2009r.
Uchwałą Nr XIII/243/11 Rady Miasta Gdyni z 26 października 2011r.
Uchwała Nr XXIV/501/12 Rady Miasta Gdyni z 31 października 2012 r.
Uchwała Nr XXXI/646/13 Rady Miasta Gdyni z 22 maja 2013 r.
Uchwała Nr XIII/250/15 Rady Miasta Gdyni z 28 października 2015 r.


Uchwała nr XXV/613/16 rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Ossowska
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 08.12.2010
Data udostępnienia informacji: 26.09.2005
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.11.2016 15:49 Korekta Małgorzata Gdaniec
18.11.2016 15:47 Korekta Małgorzata Gdaniec
18.11.2016 15:33 Korekta Małgorzata Gdaniec
03.02.2016 09:48 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
30.12.2015 16:07 Korekta Małgorzata Gdaniec
23.11.2015 15:15 Korekta Małgorzata Gdaniec
18.06.2015 10:54 Korekta Małgorzata Gdaniec
03.12.2014 11:24 Korekta Małgorzata Gdaniec
09.09.2014 13:41 Korekta Małgorzata Gdaniec
10.03.2014 09:01 Korekta Małgorzata Gdaniec
10.03.2014 08:49 Korekta Małgorzata Gdaniec
10.03.2014 08:47 Korekta Małgorzata Gdaniec
10.03.2014 08:42 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
10.03.2014 08:35 Korekta Małgorzata Gdaniec
10.01.2014 11:48 Korekta Małgorzata Gdaniec
21.11.2013 12:04 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec
18.07.2013 11:47 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec
18.07.2013 11:37 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec
04.06.2013 08:51 Korekta Małgorzata Gdaniec
13.12.2012 14:37 Dodanie informacji Katarzyna Kamrowska
06.12.2012 13:38 Zmiana załącznika Katarzyna Kamrowska
06.12.2012 13:37 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
06.12.2012 13:33 Zmiana załącznika Katarzyna Kamrowska
25.07.2012 13:42 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
16.02.2012 14:30 Zmiana podstawy prawnej Katarzyna Kamrowska
07.12.2011 12:55 Zmiana załącznika Katarzyna Kamrowska
08.12.2010 13:14 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
08.12.2010 13:10 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska