Opłata skarbowa

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Dochodów
Referat Podatków
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pok. 26
Tel. 58-66-88-832
fax 58 620 04 48
e-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl
w godzinach:  8-16
 
wymagane dokumentyOpłatę skarbową wnosi się do podania o dokonanie czynności urzędowej, wydania zaświadczenia na wniosek, wydania zezwolenia, pozwolenia i koncesji oraz złożenia dokumentu stwierdzjącego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym 
sposób załatwienia sprawyKwotę opłaty skarbowej należy wpłacić:
- na konto Urzędu Miasta:
PKO Bank Polski S.A.
NRB: 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
- w kasach inkasentów: Izba Celna w Gdyni, Sąd Rejonowy w Gdyni, Urząd Celny w Gdyni, Urząd Morski w Gdyni, Zarząd Dróg i Zieleni.
Wpłaty można dokonać bez prowizji we wszystkich placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Miasta Gdyni. W pozostałych palcówkach (inne banki, poczta) obowiązują ogólne zasady poboru prowizji.
Dowód wpłaty należy przedstawić wraz z podaniem. W tytule wpłaty należy dokładnie określić sprawę od jakiej wnoszona jest opłata. 
opłatyWysokość opłaty skarbowej należy określić zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 783 z późn. zm.).
czas załatwienia sprawyNie dotyczy
inne informacjeOpłatę skarbową należy wnieść na konto Urzędu Miasta Gdyni lub w kasach inkasentów w następujących przypadkach:
- gdy czynność urzędowa, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia, pozwolenia lub koncesji dokonywane są przez organ mający swoją siedzibę na terenie Miasta Gdyni (np. Urząd Miasta Gdyni, Izba Celna w Gdyni, Urząd Morski w Gdyni, etc.)
- gdy dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii składane są w organie mającym siedzibę na terenie Miasta Gdyni. 
tryb odwoławczyOd decyzji ustalającej wysokość opłaty skarbowej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu wydającego decyzję, czyli Prezydenta Miasta Gdyni.  
podstawa prawnaUstawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 783 z późn. zm.),

Uchwała nr XXXV/736/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała nr XVI/362/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso. 
drukiustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 783 z późn. zm.) 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej

Uchwała nr XXXV/736/13 z dnia 23 października 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr XVI/362/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Ossowska
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 24.01.2013
Data udostępnienia informacji: 24.01.2013
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.11.2016 13:06 Korekta Małgorzata Gdaniec
24.06.2016 10:18 Korekta Małgorzata Gdaniec
24.06.2016 10:13 Korekta Małgorzata Gdaniec
24.06.2016 10:11 Korekta Małgorzata Gdaniec
24.06.2016 10:04 Korekta Małgorzata Gdaniec
03.02.2016 10:25 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
19.01.2016 10:44 Korekta Małgorzata Gdaniec
07.07.2015 10:47 Korekta Małgorzata Gdaniec
07.07.2015 10:34 Korekta Małgorzata Gdaniec
07.07.2015 10:29 Korekta Małgorzata Gdaniec
18.06.2015 11:20 Korekta Małgorzata Gdaniec
09.06.2015 15:00 Korekta Małgorzata Gdaniec
08.04.2015 09:25 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.12.2014 11:16 Korekta Małgorzata Gdaniec
02.12.2014 15:31 Korekta Małgorzata Gdaniec
24.11.2014 11:52 Korekta Małgorzata Gdaniec
06.11.2014 10:54 Korekta Małgorzata Gdaniec
10.03.2014 09:56 Korekta Małgorzata Gdaniec
23.01.2014 15:07 Korekta Małgorzata Gdaniec
10.01.2014 11:51 Korekta Małgorzata Gdaniec
21.11.2013 12:07 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec
14.11.2013 12:44 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec
04.06.2013 08:47 Korekta Małgorzata Gdaniec
24.05.2013 12:54 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
24.05.2013 12:21 Korekta Małgorzata Gdaniec
24.01.2013 11:45 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
24.01.2013 11:43 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
24.01.2013 11:37 Dodanie informacji Katarzyna Kamrowska