Opłata miejscowa - rozliczenie i wynagrodzenie za inkaso

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Dochodów
Referat Księgowości Podatkowej
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
26
Tel. 58-66-88-832
fax 58 620 04 48
e-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl
w godzinach:  8 - 16
 
wymagane dokumentyW przypadku wynagrodzenia za inkaso opłaty miejscowej należy przedstawić dowód wpłaty lub dowód przelewu na rachunek Urzędu Miasta zebranej opłaty miejscowej oraz fakturę VAT za inkaso. 
sposób załatwienia sprawyW terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym inkasent zebrał opłatę miejscową należy rozliczyć się z Urzędem Miasta wpłacając zebraną opłatę miejscową na rachunek urzędu: PKO Bank Polski S.A. nr NRB: 36 1440 1026 0000 0000 0033 4995
oraz przedkładając Fakturę VAT. Następnie w terminie 14 dni Urząd Miasta przesyła kwotę wynagrodzenia na konto inkasenta.
 
opłaty-
czas załatwienia sprawyśredni czas załatwiania sprawy: 14 dni
inne informacjeWysokość wynagrodzenia za inkaso wynosi 20% i została określona w uchwale Rady Miasta Gdyni nr XIII/251/15 z dnia 28 października 2015 roku w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni. 
tryb odwoławczy
podstawa prawnaart. 17 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku poz. 716)

Uchwała nr XIII/251/15 z dnia 28 października 2015r w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdynia

Uchwała nr XXV/612/16 z dnia 26 października 2016r w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdynia 
druki
Uchwała Rady Miasta Gdyni nr XLVI/979/14  zdnia 24 września 2014 roku w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni

Uchwała Nr XIII/251/15 Rady Miasta Gdyni z 28 października 2015 w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdynia

Uchwała nr XXV/612/16 z dnia 26 października 2016 w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Ossowska
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 16.01.2012
Data udostępnienia informacji: 26.09.2005
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.11.2016 12:34 Korekta Małgorzata Gdaniec
17.11.2016 12:32 Korekta Małgorzata Gdaniec
17.11.2016 12:30 Korekta Małgorzata Gdaniec
03.02.2016 10:23 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
23.11.2015 14:27 Korekta Małgorzata Gdaniec
10.04.2015 13:26 Korekta Małgorzata Gdaniec
13.03.2015 10:47 Korekta Małgorzata Gdaniec
06.11.2014 10:42 Korekta Małgorzata Gdaniec
24.10.2014 12:23 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec
09.09.2014 13:46 Korekta Małgorzata Gdaniec
10.03.2014 09:57 Korekta Małgorzata Gdaniec
04.06.2013 08:51 Korekta Małgorzata Gdaniec
14.12.2012 09:54 Dodanie informacji Katarzyna Kamrowska
25.07.2012 13:46 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
27.06.2012 14:35 Korekta Katarzyna Kamrowska
16.02.2012 16:50 Dodanie informacji Katarzyna Kamrowska