Opłata miejscowa

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Dochodów
Referat Księgowości Podatkowej
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pokój 26
Tel. 58-66-88-832
fax 58 620-04-48
e-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl
w godzinach:  8-16
 
wymagane dokumentynie dotyczy 
sposób załatwienia sprawyDo zapłaty opłaty miejscowej zobowiązane są osoby fizyczne przebywające na terenie Miasta Gdyni dłużej niż jedną dobę, w celach: turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.
Do poboru w drodze inkasa wyznacza się osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, sanatoria, pensjonaty,
kwatery, apartamenty, wynajmujące domy letniskowe itp. podmioty, które świadczą usługi w zakresie pobytu i
zakwaterowania osób fizycznych przebywających na terenie Miasta Gdynia dłużej niż dobę w celach
wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych. 
opłatyZ dniem 01.01.2016 roku opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w Mieście Gdynia w wysokości 2,18 zł. za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

Z dniem 01.01.2017 roku opłata miejscowa będzie pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w Mieście Gdynia w wysokości 2,17 zł. za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
czas załatwienia sprawynie dotyczy
inne informacjeOpłaty miejscowej nie pobiera się od:
- od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (pod warunkiem wzajemności)
- osób przebywających w szpitalach,
- od osób niewidomych i ich przewodników,
- od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową,
- od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej. 
tryb odwoławczynie dotyczy 
podstawa prawnaart. 17 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 716),

Uchwała nr XIII/251/15 Rady Miasta Gdyni z 28 października 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni

Uchwała nr XXV/612/16 Rady Miasta Gdyni z 26 października 2016 r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni 
druki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Ossowska
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 24.02.2006
Data udostępnienia informacji: 24.02.2006
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.11.2016 11:15 Korekta Małgorzata Gdaniec
16.11.2016 15:11 Korekta Małgorzata Gdaniec
03.02.2016 10:24 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
19.01.2016 10:42 Korekta Małgorzata Gdaniec
30.12.2015 16:35 Korekta Małgorzata Gdaniec
23.11.2015 14:05 Korekta Małgorzata Gdaniec
10.04.2015 13:28 Korekta Małgorzata Gdaniec
13.03.2015 10:52 Korekta Małgorzata Gdaniec
31.12.2014 11:28 Korekta Małgorzata Gdaniec
06.11.2014 10:43 Korekta Małgorzata Gdaniec
22.10.2014 13:06 Korekta Małgorzata Gdaniec
22.10.2014 12:26 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec
22.10.2014 12:05 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
09.09.2014 13:46 Korekta Małgorzata Gdaniec
10.03.2014 10:15 Korekta Małgorzata Gdaniec
10.01.2014 13:19 Korekta Małgorzata Gdaniec
04.06.2013 08:52 Korekta Małgorzata Gdaniec
13.12.2012 14:44 Dodanie informacji Katarzyna Kamrowska
25.07.2012 13:49 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
16.02.2012 14:33 Zmiana podstawy prawnej Katarzyna Kamrowska
07.12.2011 13:03 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
08.12.2010 13:55 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
08.12.2010 13:18 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
09.06.2010 12:12 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
09.06.2010 12:09 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska